Питання і відповіді – для абітурієнтів

<M.Graivoronskyi

 

Шановні абітурієнти, а також родичі і знайомі абітурієнтів!

На цій сторінці ви можете знайти інформацію про нашу кафедру, яка вас цікавить. Ви також можете задавати свої питання електронною поштою за адресою
mykola.graivoronskyi@gmail.com
Деякі ваші питання і наші відповіді на них будуть додаватись на цю сторінку.

З повагою,
заступник завідувача кафедри, доцент Грайворонський Микола Владленович


Кафедра інформаційної безпеки здійснює підготовку за освітніми програмами (ОП) на освітніх рівнях бакалавра, магістра, Phd за спеціальністю 125 Кібербезпека:


Що спільного і чим відрізняються спеціальності 113 Прикладна математика і 125 Кібербезпека?

Насправді вони ближче, ніж це може здаватись. На перший погляд, прикладна математика – це наука, а кібербезпека – це практична діяльність. У цьому є лише маленька частинка правди.

Ось, наприклад, перша з них. В наш час будь-який сучасний науковий експеримент, будь-яка новітня технологія, будь-яка машина, що створюється, спочатку піддається ретельному моделюванню на комп’ютерах. Тільки після того, як моделювання підтвердить розрахунки і очікування проектувальників, переходять до детального розроблення проекту і створення прототипів.

Прикладна математика – це застосування методів математики до вирішення практичних завдань. Сучасна прикладна математика здебільшого працює на комп’ютерні технології. Тобто, це наукове підгрунтя для розвитку сучасних інформаційних технологій.

Кібербезпека – більш дискусійна сфера діяльності. Деякі джерела звужують її предмет, стверджуючи, что це фактично лише частина інформаційної безпеки, що стосується лише середовища комп’ютерних мереж (іноді навіть згадують лише мережу Інтернет). А інші, навпаки, розширюють предмет кібербезпеки, і мають на це підстави – адже кіберпростір охоплює і комп’ютерні мережі, і усі пристрої, які у цих мережах працюють, і усі комп’ютерні технології, і людей, які ці технології і пристрої застосовують. До речі, деякі з цих питань обговорювались на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, яку ФТІ проводить кожний рік. Рекомендую вам переглянути матеріали конференції (вони – у розділі “Архіви”) – побачите, якими питаннями займаються наші студенти старших курсів і викладачі, і як це пов’язано з нашими спеціальностями і спеціалізаціями.

Отже, і прикладна математика, і кібербезпека спрямовані на комп’ютерні технології і вимагають від студентів достатньо фундаментальних знань математики і інформатики.

Так що ж обрати?

Є багато різних факторів, що можуть впливати на ваш вибір. Деякі організації (здебільшого державні установи) для певних посад можуть вимагати диплом саме за спеціальністю Кібербезпека. Але якщо ви забажаєте продовжити освіту за кордоном, або навчатись за кордоном деякий час за програмою академічної мобільності, то знайти відповідну пропозицію за спеціальністю Прикладна математика буде значно легше і доступніше.

Нагадую – 3 2021-2022 навчального року набір і підготовку за спеціальністю 113 Прикладна математика ведуть дві кафедри Фізико-технічного інституту:


Яка різниця між освітніми програмами спеціальності Кібербезпека?

Спеціальність 125 Кібербезпека – нова, вона була введена у новий перелік спеціальностей у 2015 році. Але деякі спеціалізації, які входять до цієї спеціальності, за старим переліком фактично були окремими спеціальностями. Звичайно, після того, як вони увійшли до нової спеціальності, вони були дещо оновлені, насамперед – шляхом удосконалення навчальних планів, включення в них новітніх дисциплін, урахування закордонного досвіду.

В 2017 році наша кафедра запропонувала вам освітню програму “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”, у якій було два вибіркових блоки дисциплін:

  • Системи і технології кібербезпеки
  • Математичні методи кібербезпеки

Перший з цих блоків – це прямий нащадок спеціальності “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”. Випускники, які вивчали дисципліни цього блоку, орієнтувались на практичну діяльність в галузі комп’ютерної безпеки. Другий блок (Математичні методи кібербезпеки) раніше існував (з тією ж назвою) в спеціальності Прикладна математика. Випускники також орієнтовані на діяльність в галузі комп’ютерної безпеки, але вони мають більш фундаментальну підготовку з математики і краще підготовлені до аналітичної діяльності, прогнозування загроз.

Блоки дисциплін як такі скасовані, але обидва напрями залишаються доступними. Тепер ви можете обирати не лише один з них, а й будь-яку “індивідуальну траєкторію навчання” між ними, можливо також включаючи дисципліни з інших освітніх програм. У процесі глибокої модернізації цієї освітньої програми протягом 2019-2020 навчального року було суттєво доповнено перелік фахових дисциплін, як нормативних, так і вибіркових. Освітня програма з кібербезпеки “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки” 2020 пройшла громадське обговорення, і була схвалена партнерами і представниками студентських організацій. У 2020-2021 році ця освітня програма пройшла подальшу модернізацію, здебільшого в частині переліку нормативних і вибіркових дисциплін.

З 2021 року наша кафедра також пропонує іншу освітню програму з кібербезпеки – “Системи технічного захисту інформації” (до 2020 року цю програму пропонувала абітурієнтам Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації. Ця освітня програма суттєво відрізняється від названої вище, вона більше стосується радіоеолектронних пристроїв, і менше – комп’ютерних технологій. Детальніше про цю освітню програму – на відповідній сторінці сайту.

Наші партнери і замовники:

    НН ФТІ Кафедра інформаційної безпеки
Адреса: КПІ імені Ігоря Сікорського, корпус №11 (вулиця Янгеля, 7-а), к. 206
Контакти: тел.: 204-83-55, 204-80-17; e-mail: is.ipt.kpi@gmail.com; FB: https://www.facebook.com/is.ipt.kpi.ua