НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Індивідуальний вибір дисциплін за освітньою програмою

Кафедра інформаційної безпеки веде підготовку за двома освітніми програмами:

  1. Системи, технології та математичні методи кібербезпеки (групи ФБ)
  2. Математичні методи моделювання, розпізнавання образів і безпеки даних (групи ФІ)

 

До уваги студентів груп ФБ!

До 2018 року існувало  2 спеціалізації спеціальності 125 Кібербезпека:

– Системи і технології кібербезпеки (групи ФБ_1, ФБ_2, ФБ_4, …..)

– Математичні методи кібербезпеки (групи ФБ _3)

В 2018 році ці 2 спеціалізації об’єднались в 1 освітню програму  Системи, технології та математичні методи кібербезпеки. В ній була  загальна частина  і   2 блоки виборних дисциплін:

– Системи і технології кібербезпеки (групи ФБ_1, ФБ_2, ФБ_4, …..)

– Математичні методи кібербезпеки (групи ФБ _3)

Кожен з них доповнював  загальні знання освітньої програми  у вищезазначених напрямках.

В зв’язку з новаціями в освіті, ідеями формування індивідуальної траєкторії навчання кожного студенту, спілкуванням з роботодавцями, освітні програми і навчальні плани переглядаються.

Оскільки освітні програми, які реалізують ідею індивідуальної траєкторії навчання кожного студенту, затверджені тільки в січні 2020 р., наведений перелік вибіркових дисциплін є перехідним, а отже – тимчасовим.

Повний перелік вибіркових дисциплін та Google форми 2020 знаходяться за посиланнями:

 

Якщо з певної дисципліни не збирається навчальна група (тобто 10 осіб для дисциплін бакалаврських  планів, 5 осіб для магістерських),  відбувається коригування вибору, під час якого студенти мають обрати іншу дисципліну. Після коригування перелік обраних дисциплін фіксується у індивідуальному навчальному плані студента.