НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Індивідуальний навчальний план на 2 семестр 2014-2015 н.р.

Назва дисципліни (кредитного модуля) Кількість кредитів ЄКТС Форма контролю Дата семестрового контролю Примітки
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
1.       Чинники успішного працевлаштування за фахом 1 ЄКТС залік До 30.06.2015  
2.       Експертнi системи 2.5 ЄКТС залік До 30.06.2015 Перезарахувати дисципліну Gjovik University College «Machine learning and pattern recognition» 5 ЄКТС,

екзамен, курсова

3.       Охорона праці в галузі 1 ЄКТС екзамен До 30.06.2015  
4.       Педагогiка вищої школи 1,5 ЄКТС залік До 30.06.2015  
5.       Системний аналiз 3 ЄКТС екзамен До 30.06.2015 Перезарахувати дисципліну Gjovik University College «Qualitative and quantitave System analysis», 5 ЄКТС,

екзамен, курсова

6.       Проектування програмних комплексів 4 ЄКТС диф. залік До 30.06.2015 Перезарахувати дисципліну Gjovik University College «Design of IS software complexes», 5 ЄКТС,

екзамен, курсова

7.       Методи аналізу та проектування систем безпеки інформації 7 ЄКТС екзамен До 30.06.2015  
8.       Рефлексивні моделі та керування конфліктами 2 ЄКТС диф. залік До 30.06.2015 Перезарахувати дисципліну Gjovik University College «Reflexive models for conflicts managment» 10 ЄКТС,

екзамен, курсова

9.       Основи наукових досліджень та організація науки

 

3 ЄКТС залік До 30.06.2015  
10.    Наукові дослідження за темою магістерської дисертації 3 ЄКТС залік До 30.06.2015  
11.    Іноземна мова професійного спрямування (поглибленно). Іноземна мова для науковців 1 1,5  ЄКТС залік До 30.06.2015