НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Громадське обговорення освітніх програм

Кафедра інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту закликає всіх учасників навчального процесу і зацікавлених сторін (стейкхолдерів) – освітян, студентів, роботодавців взяти участь у громадському обговоренні освітніх програм кафедри. В наведених проектах вже враховано підсумки обговорень на

  • засіданнях  кафедри інформаційної безпеки
  • засіданнях Вченої ради Фізико-технічного інституту
  • з представниками студентських організацій ФТІ
  • зустрічах з представниками Дослідницького інституту Samsung в Україні (Samsung R&D Institute Ukraine)

 


Звертаємось до інших партнерів та всіх охочих з проханням розглянути проекти програм і висловити свої зауваження!

Спеціальність 113 “Прикладна математика”

Спеціальність 125 “Кібербезпека”


 

Просимо в першу чергу поділитись Вашою думкою з приводу таких питань:

  • Чи відповідають програмні компетентності освітньому рівню бакалавра/магістра/доктора філософії? Яких компетентностей бракує чи які є зайвими (застарілими)?
  • Чи відповідає перелік навчальних дисциплін змісту спеціальності? Яких дисциплін бракує чи які є зайвими або застарілими?
  • Чи узгоджений семестровий розподіл дисциплін з їх взаємозв’язком?
  • Наскільки збалансованим є кількість кредитів (годин), що виділяється пошукачам на засвоєння обов’язкових (нормативних) компонентів ОП та вибіркових компонентів ОП? Наскільки збалансованим є в цілому обсяг часу, що виділяється на проходження циклів загальної підготовки (ЗО) та професійної підготовки (ПО)?

Ми чекаємо на Ваші електронні листи на адресу

Студент