НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:
доцент, в.о. завідувача кафедри Інформаційної безпеки
Микола Владленович Грайворонський к.ф.-м.н., доцент, CEH
Народився у 1961 році у м.Києві. Батько - військовий інженер-будівельник, мати - медсестра. У 1978 році закінчив середню школу №198 (значно пізніше ця школа стала ліцеєм "Еко") і поступив до Московського фізико-технічного інституту (факультет проблем фізики і енергетики, Київське відділення). Закінчив МФТІ у 1984 році. Далі працював в Інституті проблем матеріалознавства Академії наук України (пізніше Академія наук стала Національною академією наук, а інституту було присвоєно їм'я його засновника - видатного вченого І.М.Францевича). З 1984 по 1987 роки навчався в аспірантурі, далі працював на посаді молодшого наукового співробітника, У 1992 році захистив кандидатську дисертацію.З квітня 1995 року працював за сумісництвом на Фізико-технічному факультеті НТУУ "КПІ", з лютого 1996 остаточно перейшов працювати в НТУУ "КПІ" на посаду доцента. З 1999 року - доцент кафедри інформаційної безпеки Фізико-технічного інституту. З 1996 року по 2003 роки працював заступником декана ФТФ (після створення ФТІ у 1999 році - заступником директора ФТІ) з навчально-виховної роботи. З 2010 року - виконувач обов'язків завідувача наукової лабораторії безпеки інформаційно-комунікаційних систем ФТІ НТУУ "КПІ". З 2015 року - викогувач обов'язків завідувача кафедри інформаційної безпеки. На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Операційні системиКомп'ютерні мережіБезпека операційних систем і комп'ютерних мереж
Наукові інтереси:
  • В період з 1982 по 1997 роки - електронно-мікроскопічні дослідження структури металів, сплавів (зокрема, тугоплавких металів) і керамічних матеріалів, еволюція мікроструктури матеріалів в процесі пластичної деформації і термічної обробки, а також розроблення і застосування методів автоматизації електронно-мікроскопічних досліджень і аналітичної обробки результатів.В період з 1998 року по теперішій час - сучасні інформаційні технології, безпека інформаційних технологій, захист інформації в комп'ютерних системах, кібернетична безпека.
Публікації на сайті
Дистанційне навчання в період карантину

Згідно Наказу ректора № 7/54 від 11.03.2020р., відповідно до рішень Кабінету міністрів України, в КПІ запроваджено режим карантину до 3.04.2020р. На цей період навчання не призупиняється, а продовжується дистанційно. Засоби дистанційного навчання і посилання на доступні для студентів навчальні матеріали за дисциплінами кафедри наведені на окремій сторінці цього сайту. Сторінка буде оновлюватись по мірі надходження інформації від викладачів.

Пропонуємо усім студентам використати період карантину для самоудосконалення, зокрема, для проходження онлайн-курсів за основною та суміжними спеціальностями.

Підручник “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” тепер на сайті кафедри ІБ

Grai_Novi_Cover

За погодженням з видавництвом BHV на сайті розміщено електронну версію підручника М. В. Грайворонського і О. М. Новікова “Безпека інформаційно-комунікаційних систем”.

Про підручник

Читати (PDF, 33 MB)