НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Галицька Ірина Євгенівна (Iryna Galytska)

Галицька

Доцент

к.т.н., доцент

Профілі:

Intellect
Google Scholar

Освіта:

 • КПІ ім. Ігоря Сікорського

На поточний момент викладаються такі дисципліни:

 • Вища математика

Методичні розробки:

 • Вища математика 1. Математичний аналіз. «Границі, похідні, дослідження функцій». Курс лекцій. Для спеціальності 125 “Кібербезпека” / Уклад.: І.Є. Галицька. — К.: НТУУ «КПІ», 2017. — 100 с.
 • Вища математика 2. Математичний аналіз. Курс лекцій «Інтегральне числення функцій однієї змінної». Для спеціальності 125 “Кібербезпека”/ Уклад.: І.Є. Галицька. — К.: НТУУ «КПІ», 2017. — 57 с.
 • Вища математика 2. Математичний аналіз. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи «Інтегральне числення функцій однієї змінної». Для спеціальності 125 “Кібербезпека”/ Уклад.: І.Є. Галицька. — К.: НТУУ «КПІ», 2017. — 104 с.
 • Вища математика 2. Математичний аналіз. Курс лекцій. Для спеціальності 125 “Кібербезпека” / Уклад.: І.Є. Галицька. — К.: НТУУ «КПІ», 2017. — 122 с.
 • Вища математика 3. Математичний аналіз. «Аналіз функцій декількох змінних». Кратні інтеграли. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи. Для спеціальності 125 “Кібербезпека” / Уклад.: І.Є. Галицька. — К.: НТУУ «КПІ», 2017. — 64 с.
 • Вища математика 3. Математичний аналіз. «Аналіз функцій декількох змінних». Курс лекцій. Для спеціальності 125 “Кібербезпека” / Уклад.: І.Є. Галицька. — К.: НТУУ «КПІ», 2017. — 156 с.

Основні публікації за останні роки:

 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Інтегрування систем керування мікрокліматом в автоматизовану систему керування підприємством //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2019, № 20, С. 94-104.
 • Golinko, I., Galytska, I. Mathematical Model of Heat Exchange for Non-stationary Mode of Water Heater // Advances in Intelligent Systems and Computing ,  pp 58-67,  2019
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Процедура синтезу багатовимірного регулятора для прецизійного кондиціонера із паровим зволожувачем // Механіка гіроскопічних систем. – 2017. № 34, c. 21-31
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2016. № 15, c. 83-92.
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Промислове приміщення як динамічний елемент системи керування штучним мікрокліматом // Інформаційні системи, механіка та керування. – 2018. № 18, c. 104–114, DOI – https://dx.doi.org/https://dx.doi.org/10.20535/22193804182018124840
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Синтез системи керування штучним мікрокліматом із використанням відносної вологості та вологовмісту повітря в якості параметра стабілізації //Інформаційні системи, механіка та керування. – 2015. № 13, c. 88–98
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Синтез оптимального лінійно-квадратичного цифрового регулятора для промислового кондиціонера із паровим зволожувачем //Механіка гіроскопічних систем. – 2015. № 28, c. 51–61/li>
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Комплексна динамічна модель промислового кондиціонера із форсуночним зволожувачем у просторі стану // Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки: збірка доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції, 16 – 17 квітня 2015 р., – Київ, 2015. c. 172-175
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Оптимізація багатовимірних систем керування для комплексів штучного мікроклімату // Прикарпатський вісник НТШ. Число.- Івано-Франківськ, 2016. – №1 (33).- С. 61-73.
 • В.О. Різник, І.Є. Галицька Розпізнавання шкідливого програмного забезпечення на основі аналізу системних викликів // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої дню космонавтики, 11 – 13 квітня 2017 р., Херсон: ХНТУ, 2017.– c. 224-226.
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька  Динамічна модель прецизійного кондиціонера із паровим зволожувачем //Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої дню космонавтики, 11 – 13 квітня 2017 р., Херсон: ХНТУ, 2017.–c. 43–45.
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Математична модель електричного калорифера у просторі станів // Математика в сучасному технічному університеті: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 грудня 2016 р. , – К.: НТУУ “КПІ”, 2017. – c. 41-45.
 • І.М. Голінко, І.Є. Галицька Динамічна модель мікроклімату для промислового приміщення, що кондиціонується  // Математика в сучасному технічному університеті, 2018. — c. 32-35.