НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Гальчинський Леонід Юрійович (Leonid Galchynsky)

Гальчинський

Доцент

к.т.н., доцент

Профілі:

Intellect
Google Scholar

Про себе:

  Я, Леонід Гальчинський, почав свій трудовий шлях як слюсар КВП та автоматики, відслужив строкову службу. Закінчив Московський інженерно-фізичний інститут у 1975 році з відзнакою. Отримав диплом інженера-системотехніка. З 1975 по 1978 рік навчався в аспірантурі Київського політехнічного інституту.
  У 1979 році я захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності «Технічна кібернетика та теорія інформації». З 1978 по 1995 рік я працював науковцем у різних галузях промисловості, зокрема в галузі мікроелектроніки. З 1995 року працюю викладачем у Національному технічному університеті України в Києві. Активно вів та веду наукову діяльність. Автор понад 100 наукових та понад 10 методичних праць.
  Я є співробітничаю з кількома науковими закордонними журналами як член редакційної колегії та рецензент. Регулярно беру участь у міжнародних наукових конференціях як доповідач та член організаційних комітетів. Працюю з аспірантами. Під моїм керівництвом захищено 2 дисертації кандидатів наук та понад 30 магістерських робіт.
  Я одружений. У мене двоє дорослих синів і маленький онук.
  Поза межами своєї професійної діяльності та сімейних справ я насолоджуюся поезією, історією та садівництвом.

Навчально-методичні розробки:

 • Гальчинський Л. Ю., Капустян В. О. Технології електронної обробки даних в інформаційних системах економіки: навчальний посібник з грифом МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 503 с.

Основні публікації за останні роки:

 • Leonid Juryi Galchynsky, Andriy Zhuravel Assessment of the Methodology for Studying the Pricing Mechanism in the Transition Time of the Ukrainian Electricity Sector to the Free Market Principles // Journal of Business Administration Research, p. 3-9, Volume 02, Issue 02, April 2019
 • Гальчинський Л.Ю., Пушко А.В. Моделювання оцінки витрат профілактичних стратегій для боротьби з поширенням інфекційних захворювань // Інтелект ХХІ, випуск 2/2018
 • Galchynsky L., Svydenko A. The Multiagent Model for Predicting the Behaviour and Short-term Forecasting of Retail Prices of Petroleum Products Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) p. 632-637 Porto, Portugal 26-29 Apr. 2017
 • Гальчинський Л.Ю., Луговець, В.В. Оцінка сукупної вартості володіння операційними системами в органах державної влади // Економічний вісник НТУУ «КПІ» (2017), doi – https://dx.doi.org/doi: 10.20535/2307-5651.14.2017.108706
 • Гальчинський Л.Ю., Шкарабура, І. М. Вплив інформаційних технологій на конкурентні переваги компанії в Україні // Сучасні проблеми економіки і підприємництво 16 (2017)
 • Гальчинський, Л.Ю., Гаврилова, А.Г. Оцінка функціонування електронної системи “prozorro” як інструмента державних закупівель // Актуальні проблеми економіки та управління, 11, (2017)
 • Гальчинський, Л.Ю., Самойленко, А.Д. Аналіз стану інтегрованої системи обліку та контролю лісового сектору агрокомплексу України // Актуальні проблеми економіки та управління, 11, 2017
 • Leonid Galchynsky and Andriy Svydenko The Asymmetry of Price in the Petroleum Products Market of Ukraine // British Journal of Economics; Trade 13 (3): p. 1-14, 2016 BJEMT.25947 ISSN: 2278-098X
 • Leonid Galchynsky Using Dynamic Dea to Evaluate the Effectiveness of Machine-Building Enterprises of Ukraine // Proceedings of the 13th International Conference of DEA, August 2015, Braunschweig, Germany. DOI: 10.13140/RG.2.1.4082.9202, ISBN: 978 1 85449 497 9. рр 173-179
 • Гальчинський Л.Ю., Шкрабура І.М. Моделювання впливу інформаційних технологій на конкурентноспроможність компанії на олігополістичному ринку // Вісник Одеського Національного Університету. – 2015. – Випуск 2/2. – c. 202-205
 • С.О. Соловйов , Л.Ю. Гальчинський , С.А. Бабіч, А.А. Симчук Аналітичні підходи до оптимізації регуляторної політики на фармацевтичному ринку України // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», № 2 (40), 2015, с. 53-59
 • Гальчинський Л.Ю., Луговець В.В. Моделювання сценаріїв легалізації програмного забезпечення в органах державної влади України // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки Випуск 9-1 Частина 3 с. 222-227 (2014)
 • Гальчинський Л.Ю., Баталко М.П. Сценарна модель впровадження альтернативного палива на ринку нафтопродуктів України // науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки» Випуск 9 Частина 3 с. 220-224
 • С.О. Соловйов, Л.Ю. Гальчинський, А.В. Собков, І.В. Дзюблик, О.В. Обертинська Розробка комп’ютерного модуля для оцінки і прогнозування економічної ефективності стратегій діагностики респіраторних вірусних інфекцій людини // Управляючі системи і машини, 2014, №3, с. 49-58
 • Гальчинський Л.Ю. Бочарнікова Я.І. Концептуальна модель до побудови ефективної стратегії аптечної мережі з урахуванням мережевих ефектів // Регіональна економіка та управління 3 (03) грудень 2014 Частина 1 с. 39-43
 • Гальчинський Л.Ю. Мандріка А.Ю. Модель багатокритеріального оцінювання ефективності підприємства на основі оболонкового аналізу даних // Вісник Одеського національного університету. Економіка, 2014, Том 18, Випуск 4, c. 94-99
 • Гальчинський Л.Ю., Луговець В.В. Сценарний аналіз ринку програмного забезпечення державного сектору України // Культура народов Причерноморья №265 (2013), c. 7-12
 • Гальчинський Л.Ю. Мандріка А.Ю. Модель багатокритеріального оцінювання ефективності підприємства на основі оболонкового аналізу даних // Вісник Одеського національного університету. Економіка. Том 18 Випуск 4, 2014, c. 94-99
 • Leonid Galchynsky Model of evaluation of the management effectiveness of state corporate rights of industrial enterprises in Ukraine // Oeconomia Copernicana, 2014, Volume 5 Issue 4, р. 75-95
 • Leonid Galczynski Krótkoterminowe prognozy cen na rynku produktów przemysłu naftowego Ukrainy. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomickij POZNAŃ № 242 с.44-56 (2013)
 • Оптимізація економічної ефективності логістичної системи мережі азс на базі агентної моделі //Крымский экономический вестник // лютий 2013, № 1, с. 137-141
 • Гальчинський Л.Ю., Луговець В.В. Сценарний аналіз ринку програмного забезпечення державного сектору України // Культура народов Причерноморья №265 (2013), c. 7-12Гальчинський Л.Ю., Станіславчук Ю.С. Факторний аналіз формування цін на ринку будівництва в Україні, Бізнес Інформ №6-2013, c. 187 – 190
 • Leonid Galchynsky Multiagent Model of Stabilizing of Petroleum Products Markert Proceedings of 14th International Conference on Enterprice Information Systems V.1 28 June – 1 July, 2012, Wroclaw, Poland p. 314-317
 • Гальчинський Л.Ю., Чвертко О.В. Визначення Відносної виробничої ефективності нафтових компаній з різним відсотком власності уряду // Культура народов Причерноморья №220 (2012)
 • Використання математичного моделювання для зниження логістичних витрат мережі АЗС // Вісник Київського національного університету технології та дизайну №5(67) 2012, с. 135-140
 • Galchynsky L., Svydenko A., Veremenko I. The Agent-Based Model Of Regulation Of Retail Prices On The Market Of Petroleum Products // Polish Journal Of Management Studies, 2011, p. 36-146
 • Гальчинський Л.Ю. , С.О.Носок, Васильченко А.А. Імітаційна модель оцінки механізму державних закупівель з метою підвищення їх ефективності // Адаптивні системи автоматичного управління – 2010.- 16 (36), с. 23-32
 • Гальчинський Л.Ю., Велічук О.О. Моделювання еволюції телекомунікаційного ринку України // Вісник Національного Технічного Університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління №683 2010 с. 54-60
 • С.О. Соловйов, Л.Ю. Гальчинський Модель проникнення інноваційного препарату на фармацевтичний ринок України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету вип. 25 с. 236-240
 • Гальчинський Л. Ю. Новые подходы регулирования цен на рынке нефтепродуктов / Т. Е. Андукович, И. А. Веременко, Л. Ю. Гальчинський // Kreatywnosc i innowacje w zarzadzaniu organiyacjami : Monogrrafia pod redakcja Arnolda Pabiana. – Czestochowa: [Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej], 2010. – p. 145-162. – ISBN 978-83-61118-61-9