НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Питання і відповіді – для абітурієнтів

Graivoronskyi

Шановні абітурієнти, а також родичі і знайомі абітурієнтів!

На цій сторінці ви можете знайти інформацію про нашу кафедру, яка вас цікавить. Ви також можете задавати свої питання електронною поштою за адресою
mykola.graivoronskyi@gmail.com
Деякі ваші питання і наші відповіді на них будуть додаватись на цю сторінку.

З повагою,
в.о. завідувача кафедри, доцент Грайворонський Микола Владленович


Кафедра інформаційної безпеки здійснює підготовку за освітніми програмами (ОП) на освітніх рівнях бакалавра, магістра, Phd:

  1. За спеціальністю 125 Кібербезпека:  ОП “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”
  2.  За спеціальністю 113 Прикладна математика:   ОП  “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів і безпеки даних”

________________________________________________________________________________

          Чим відрізняються  спеціальності 113 Прикладна математика  і 125 Кібербезпека?

Насправді вони ближче, ніж це може здаватись. На перший погляд, прикладна математика – це наука, а кібербезпека – це практична діяльність. У цьому є лише маленька частинка правди.

Ось, наприклад, перша з них. В наш час будь-який сучасний науковий експеримент, будь-яка новітня технологія, будь-яка машина, що створюється, спочатку піддається ретельному моделюванню на комп’ютерах. Тільки після того, як моделювання підтвердить розрахунки і очікування проектувальників, переходять до детального розроблення проекту і створення прототипів.

Прикладна математика – це застосування методів математики до вирішення практичних завдань. Сучасна прикладна математика здебільшого працює на комп’ютерні технології. Тобто, це наукове підгрунтя для розвитку сучасних інформаційних технологій.

Кібербезпека – більш дискусійна сфера діяльності. Деякі джерела звужують її предмет, стверджуючи, что це фактично лише частина інформаційної безпеки, що стосується лише середовища комп’ютерних мереж (іноді навіть згадують лише мережу Інтернет). А інші, навпаки, розширюють предмет кібербезпеки, і мають на це підстави – адже кіберпростір охоплює і комп’ютерні мережі, і усі пристрої, які у цих мережах працюють, і усі комп’ютерні технології, і людей, які ці технології і пристрої застосовують. До речі, деякі з цих питань обговорювались на Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, яку ФТІ проводить кожний рік. Рекомендую вам переглянути матеріали конференції (вони – у розділі “Архіви”) – побачите, якими питаннями займаються наші студенти старших курсів і викладачі, і як це пов’язано з нашими спеціальностями і спеціалізаціями.

Отже, і прикладна математика, і кібербезпека спрямовані на комп’ютерні технології і вимагають від студентів достатньо фундаментальних знань математики і інформатики. Тісний зв’язок цих двох спеціальностей можна проілюструвати також і на такому прикладі. Спеціалізація “Математичні методи кібербезпеки”, яку пропонує вам наша кафедра, раніше належала до спеціальності Прикладна математика (за старим переліком спеціальностей), але з 2015 року ця спеціалізація належить до спеціальності 125 Кібербезпека.

Так що ж обрати?

Є багато різних факторів, що можуть впливати на ваш вибір. Деякі організації (здебільшого державні установи) для певних посад можуть вимагати диплом саме за спеціальністю Кібербезпека. Але якщо ви забажаєте продовжити освіту за кордоном, або навчатись за кордоном деякий час за програмою академічної мобільності, то знайти відповідну пропозицію за спеціальністю Прикладна математика буде значно легше і доступніше.


Яка різниця між освітніми програмами спеціальності Прикладна математика?

Наша кафедра з 2017 року запропонувала вам з цієї спеціальності освітню програму Математичні методи моделювання, розпізнавання образів і безпеки даних, в якій  було два  блоки* дисциплін:

  • Математичні методи комп’ютерного моделювання
  • Математичні методи розпізнавання образів і комп’ютерного зору

 

Про моделювання вже йшлося – це основа Прикладної математики. Розпізнавання образів – один з головних сучасних трендів її розвитку.

Іншу освітню програму з Прикладної математики – “Математичні методи криптографічного захисту інформації” – пропонує абітурієнтам Кафедра математичних методів захисту інформації. Ця спеціалізація  відрізняється від двох попередніх, вона більше стосується криптографії, шифрування інформації.

______________________________________________________________________________

Яка різниця між освітніми програмами спеціальності Кібербезпека?

Спеціальність 125 Кібербезпека – нова, вона була введена у новий перелік спеціальностей у 2015 році. Але деякі спеціалізації, які входять до цієї спеціальності, за старим переліком фактично були окремими спеціальностями. Звичайно, після того, як вони увійшли до нової спеціальності, вони були дещо оновлені, насамперед – шляхом удосконалення навчальних планів, включення в них новітніх дисциплін, урахування закордонного досвіду.

В 2017 році наша кафедра запропонувала вам освітню програму “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки”, у якій було два вибіркових блоки* дисциплін:

    • Системи і технології кібербезпеки (СТКБ)
    • Математичні методи кібербезпеки (ММКБ)

Перший з цих блоків  (СТКБ) – це прямий нащадок спеціальності “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”. Випускники, які вивчали дисципліни цього блоку, орієнтувались на практичну діяльність в галузі комп’ютерної безпеки.

Другий блок (ММКБ) раніше існував (з тією ж назвою) в спеціальності Прикладна математика. Випускники також орієнтовані на діяльність в галузі комп’ютерної безпеки, але вони мають більш фундаментальну підготовку з математики і краще підготовлені до участі у розробці новітніх технологій захисту.

Іншу освітню програму з кібербезпеки – “Системи технічного захисту інформації” – пропонує абітурієнтам Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації. Ця спеціалізація більш суттєво відрізняється від двох попередніх, вона більше стосується радіоеолектронних пристроїв, і менше – комп’ютерних технологій.

_______________________________________________________________________________

*кожен з цих блоків Освітніх програм доповнював знання і уміння (компетентності) загальної частини ОП в першому чи другому напрямку. Зараз, в процесі втілення нових ідей в освіті, частина дисциплін цих блоків (базова) увійшла до загального переліку дисциплін, інша формує додаткові компетентності цих напрямків. Але ви маєте можливість обрати дисципліну, яка чомусь вас навчить в іншій галузі. Тому в процесі розробки оновлені варіанти освітніх програм.

  • освітня програма з кібербезпеки “Системи, технології та математичні методи кібербезпеки” 2020 вже майже готова, схвалена партнерами і представниками студентських організацій, з нею  можна ознайомитись і написати свої побажання і зауваження за офіційною адресою ФТІ ipt@kpi.ua або на бот каналу Деканат ФТІ  @fti_kpibot
  • освітня програма з прикладної математики “Математичні методи моделювання, розпізнавання образів і безпеки даних” 2020 готується, проект буде виставлено на громадське обговорення в березні на сторінці ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОП.