НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Етапи організації практики

  • настановча кон­ференція (відповідальний за практику викла­дач і представники кафедр роз’яснюють студентам зав­дання практики, графік і об’єкти її проведення);
  • знайомство студентів з базами практик;
  • оформлення відповідних документів з базами практик (договорів, угод);
  • розподіл студентів згідно баз практик і закріплення консультантів-представників кафедр і виробництва;
  • проведення, відповідальним за практику викладачем, інструктажу з техніки безпеки, видача щоденнику практики та робочої програми;
  • проходження студентом практики в організації чи на кафедрі;
  • завершальна конференція – захист виконаної, під час практики,  роботи (на захист студент надає належно оформлені і підписані документи, а саме звіт, щоденник практики і робочу програму).