НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Дистанційне навчання у 2019-2020 навчальному році

Повернутись до поточного навчального року

Весняний семестр 2019-2020 навчального року

Дисципліна Курс Викладач Засоби і посилання
Математичний аналіз 2 (ФІ, ФФ) 1 доц. Южакова Г.О. (лектор) На e-mail кожної групи надсилається конспект чергової лекції, який має бути опрацьований.
Одночасно конспект викладається у Кампус.
Спілкування зі студентами (відповіді на питання, поточна інформація) відбувається поштою та в Телеграм (приватними повідомленнями).
Мирошникова І.Ю. (практ. ФФ) Пари проводяться онлайн з використанням BitPaper, із рішенням задач і текстовим чатом (аудіо потік однобічний від викладача до студентів).
Домашні роботи (попередні + поточні) та розрахункові роботи здаються через приватні повідомлення в Телеграм.
Матеріали, що були надіслані студентам, продубльовані в системі “Електронний кампус”
Наконечна Ю.В.
(практ. ФІ)
 1. Практичні заняття проводяться для кожної з груп в час за розкладом із використанням платформи Zoom. Потік відео однобічний від викладача, потік аудіо від усіх учасників заняття – студенти задають питання та відповідають на них (використовується функція “підняти руку”)
 2. Під час заняття для розв’язання задач використовується дошка Whiteboard із спільним доступом для всіх учасників пари.
 3. Домашні та розрахункові роботи студенти надсилають приватними повідомленнями в Telegram
 4. Матеріали до курсу знаходяться на Google-диску
 5. Оцінка рівня знань відбувається з використанням Google forms

Також розглядається можливість проведення опитувань та тестових завдань для оцінки поточного рівня знань за допомогою ресурсів ClassMarker, Google Forms тощо.

Вища математика 2 (ФБ, ФЕ) 1 доц. Галицька І.Є. Лекції, план практичних занять, огляд розв’язання прикладів розміщено в системі “Електронний кампус”, а також надіслано студентам через електронну пошту.
Теми практичних занять студенти готують у вигляді розрахункової роботи і надсилають на e-mail для перевірки
Програмування 2 (ФІ)
Технології програмування 2 (ФБ)
Програмування 2 (ФЕ)
1 проф. Куссуль Н.М. (лектор) Лекції за розкладом з використанням Zoom,
дистанційне спілкування з використанням Google Classroom
дистанційна здача лабораторних робіт з використанням сервісів Google Classroom, Telegram, Zoom
Булигіна Л.В.,
Стасюк О.С. (лаб. ФІ)
Матеріали на гугл-диску
доц. Тітков Д.В.
(лаб. ФБ, ФЕ)
Для перевірки лабораторні роботи студенти надсилають на e-mail.
Москаленко Н.В.
(лаб. ФБ, ФЕ)
Фізика 2 (ФБ, ФЕ) 1 доц. Литвинова Т.В. (лектор) Спілкування зі студентами, відповіді на питання в телеграм-чаті. Тестування в Mooddle. Публікація лекцій в чаті. Посилання на відеолекції за темами з базовою фізикою, вищою математикою для самостійного опанування. Добірка підручників, методичних матеріалів на google-диску.
Мирошникова І.Ю. (практ)
 • Основні методичні матеріали розміщені в системі “Електронний кампус”, розміщення матеріалів триває;
 • для консультацій викладач практики доступний постійно для студентів у приватних повідомленнях в Телеграм;
 • онлайн-заняття проводяться за домовленістю з групами з використанням BitPaper;
 • домашні роботи та розрахункові роботи здаються віддалено через приватні повідомлення в телеграмі
 • окремі теоретичні питання та аудиторні задачі практики, так само буде записано на відео і надано студентам

Технічно запис відео – через скрінкаст (на запис) сервісу Overleaf (це редактор ТеХ, дозволяє спільний доступ до файлу); онлайн-практики – комбінація сервісу Overleaf та BitPaper (зі скрінкастом на запис).

Програмування 2 (ФФ) 1 доц. Орєхов О.А. (лектор) Лекції проводяться онлайн за розкладом (вівторок, 8:30) з використанням G Suite Hangouts Meet
Семінари і перевірка лабораторних робіт проводяться дистанційно через електронну пошту
Презентації лекцій, завдання для лабораторних робіт – в системі “Електронний кампус”, а також на Google Drive
Консультації з викладачами, відповіді на запитання – Telegram, пошта
Краков’ян М.В. (лаб)
Вступ до кібербезпеки 2 (ФБ, ФЕ) 1 проф. Даник Ю.Г. Навчально-методичні матеріали лекцій студенти отримують в електронному вигляді через e-mail
Диференціальні рівняння 2 (ФФ, ФІ) 2 ст.викл. Рябов Г.В. (лектор, практ. ФІ) На пошту груп надсилаються конспекти лекцій, приклади розв’язання типових задач та завдання для самостійного виконання. За необхідності консультації проводяться онлайн з використанням Skype.
ст.викл Наказнoй П.О. (практ. ФФ) Канал та чат (доступ за запрошенням) у телеграмі, матеріали та завдання на Google-диску
Теорія функцій комплексних змінних (ФІ, ФЕ) 2 доц. Южакова Г.О. На e-mail кожної групи надсилається конспект чергової лекції, який має бути опрацьований.
Одночасно конспект викладається в систему “Електроннийк кампус” (Лекція 6 від 16.03; Лекція 7 від 23.03; Лекція 8).
Також надсилається завдання на кожне практичне заняття з порадами та коментарями викладача щодо розв’язання задач.
Одночасно завдання на практичне заняття викладається у Кампус (Практика від 17.03; Практика від 24.03).
Спілкування зі студентами (надсилання студентами виконаних домашніх завдань, результати перевірки, відповіді на питання, поточна інформація) відбувається поштою та в Телеграм (в чаті групи та приватними повідомленнями).
Облік дистанційної роботи на практичних заняттях ведеться у Кампусі.
Теорія функцій комплексних змінних (ФФ) 2 ст.викл Наказнoй П.О. Канал та чат (доступ за запрошенням) у телеграмі,
матеріали та завдання на Google-диску: лекції, задачник
Спеціальні розділи математики (ФБ) 2 доц. Смирнов С.О. (лектор) Студентам надіслано такі матеріали для самостійної роботи за курсом:

 • тематичний план лекційних занять з посиланням на довідкові матеріали до кожної лекції;
 • завдання на розрахункову роботу.

Усі пари проводяться за розкладом дистанційно. Інструменти – hangouts, zoom, webex.

доц. Терещенко І.М. (практ.) Матеріали для практичних занять надіслано на пошту груп,
через Telegram передано світлини прикладів розв’язання задач.
Обговорення питань — електронна пошта та Telegram.
Фізика 3 (ФІ) 2 доц. Кравцов О.В. (лектор) На e-mail кожної групи надіслано детальний зміст лекцій, які мають бути опрацьовані за вказаною літературою.
Спілкування зі студентами (відповіді на питання, поточна інформація) відбувається поштою та в Телеграм (приватними повідомленнями).
Класична механіка 2 (ФФ), Теоретична фізика 2 (ФІ) 2 доц. Кравцов О.В. (лектор) На e-mail кожної групи надіслано детальний зміст лекцій, які мають бути опрацьовані за вказаною літературою.
Спілкування зі студентами (відповіді на питання, поточна інформація) відбувається поштою та в Телеграм (приватними повідомленнями).
ст.викл Наказнoй П.О. (практ. ФФ) Канал та чат (доступ за запрошенням) у телеграмі,
матеріали та завдання на Google-диску
Алгоритми та структури даних (ФІ, ФБ) 2 доц. Лавренюк А.М. Усі пари проводяться за розкладом. Здача комп’ютерного практикуму відбувається з використанням Cisco Webex. Спілкування зі студентами також в Telegram, e-mail. Презентації лекцій, методичні вказівки з комп’ютерного практикуму на Google-диску. Готується проведення МКР з використанням Google форм
Операційні системи 2 доц. Грайворонський М.В. (лектор)
 • Лекції проводяться онлайн за розкладом (п’ятниця, 12:20) з використанням Zoom Basic (Лекція 5 – 20.03, Лекція 6 – 27.03)
 • Презентації проведених лекцій, методичка з комп’ютерного практикуму – в системі “Електронний кампус”, а також на FTP сайті ФТІ НТУУ «КПІ»
 • Модульна контрольна робота – дистанційний курс на платформі Moodle https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=401 (доступ для зареєстрованих на курс). Тест №1 запланований на тиждень з 30.03 по 3.04.
 • Консультації з викладачем, відповіді на запитання – Група в Telegram
 • Більше матеріалів про дисципліну – на сайті кафедри
Кіреєнко О.В.
(лаб. ФБ)
Лабораторні роботи приймаються дистанційно, для здачі протоколів використовується електронна пошта
Ільїн К.І. (лаб. ФІ) Лабораторні роботи приймаються дистанційно, у вигляді протоколів із скріншотами робочого столу
Кібернетична безпека (ФБ) 2 доц. Демчинський В.В. Матеріали лекцій з коментарями – електронною поштою.
Видано самостійне практичне завдання,
Здача протоколів – електронною поштою.
Консультація по Viber в години лекцій .
Козленко О.В.
(практ. ФБ-83,84)
Здача протоколів – електронною поштою.
Взаємодія в Google Classroom
Кібернетична безпека (ФБ)
заочна форма,
друга вища
2 Кіреєнко О.В. спочатку електронною поштою надсилають реферати та 4 лабораторні, ті, хто вислав, пишуть залік (10 питань) та надсилають електронною поштою.
Спеціальні розділи програмування (ФБ, ФІ) 2 доц. Гальчинський Л.Ю.
 1. Завдання поточних лабораторних та лекції розміщені в системі “Електронний кампус”, а також розіслані студентам електронною поштою.
 2. Лабораторні роботи приймаються в інтерактивному режимі з використанням Zoom
 3. Заплановано проведення лекцій онлайн, теж в Zoom
Спеціальні розділи програмування (ФБ, ФІ) 2 проф. Шелестов А.Ю. (лектор) Рекомендовані дистанційні курси:

взаємодія з використанням Skype, електронної пошти, Telegram

Конторчук Н. (лаб) Лабораторні роботи надано. Їх обговорення та здача здійснюється в телеграм-чаті (@q_rtz), Skype: shelestov.andrii
Методи обчислень (ФІ) 3 доц. Стьопочкіна І.В.
 1. В системі “Електронний кампус” розміщено необхідне методичне забезпечення – конспект лекцій, лекції, адаптовані до самостійного вивчення, методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, методичні вказівки до курсових робіт, заведено відомості із результатами контрольних заходів по групам ФІ 71-74, надано посилання на телеграм-чат та гугл-диск із матеріалами дистанційного навчання.
 2. Розпочато роботу з системою moodle, заведено курс Методи обчислень, викладено поточні лекції, адаптовані до дистанційного вивчення.
 3. В темпі занять студентам надаються засобами телеграм-чату та гугл класу індивідуальні домашні завдання. Відповіді на них надсилаються викладачу поштою, або в телеграм.
 4. Розроблено план занять і контрольних заходів на квітень, оновлюються відомості поточного контролю в системі “Електронний кампус”
Дослідження операцій (ФІ) 3 доц. Терещенко І.М. Надано матеріали з лекційних та практичних занять в електронному вигляді,
видано варіанти РГР. Обговорення питань — електронна пошта та Telegram.
Комп’ютерні мережі (ФБ)
Інформаційні технології 3 (ФЕ)
3 доц. Демчинський В.В. Матеріали лекцій з коментарями – електронною поштою,
Видано самостійне завдання до лабораторних робіт.
Результати лабораторних – електронною поштою.
Надано матеріали для самостійного вивчення.
Частина студентів проходить online-курс у мережній академії Cisco
Консультація по Viber в години лекцій.
Козленко О.В. Видано самостійне завдання до лабораторних робіт.
Результати лабораторних – електронною поштою.
Взаємодія – у Google Classroom
Комп’ютерні мережі (ФI) 3 доц. Орлова М.М. (лектор) Матеріали лекцій з необхідними коментарями – на порталі fpm.kpi.ua
в розділі “Інформційний розділ/Архів матеріалів/Орлова/ФТІ/Лекції”.
Викладено також додаткові матеріали для самостійного опрацювання деяких розділів курсу.
Видаються самостійні завдання, які надсилаються на електронну пошту груп.
доц. Терещенко І.М. (лаб.) Студенти отримали завдання на виконання практичних робіт. Обговорення питань — електронна пошта та Telegram.
Моделі та методи прийняття рішень (ФІ) 3 доц. Смирнов С.О. (лектор) Матеріали, надіслані студентам, розміщено за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/179r9Kq-2TX_EFp7ShcNS2cipr40WM61u?usp=sharing
Усі пари проводяться за розкладом дистанційно. Інструменти – hangouts, zoom, webex.
Рибак О.В. (практ.)
Системи та технології кібернетичної безпеки (ФБ) 3 доц. Коломицев М.В. Лекційні матеріали доступні студентам в системі “Електронний кампус” та на Google Disk.
Лабораторні роботи студенти виконують і надсилають по e-mail для перевірки.
Результати виконання лабораторних робіт та атестації (попередньо) доступні в Google Tables
В системі “Електронний кампус” у модулі “Поточний контроль” створено план навчання. Відомості з відмітками ведуться згідно розкладу
Кібернетична безпека (ФЕ) 3 доц. Барановський О.М. Інструменти дистанційної взаємодії (лекції, конференції):

 • Cisco Webex
 • Clickmeeting.com
 • Група в Телеграм

Cisco Network Academy, курси: Introduction to Cybersecurity, Cybersecurity Essentials

Системний інжиніринг (ФБ) 3 доц. Ткач В.М. Студенти отримали індивідуальне завдання і матеріали для роботи над ним.
На найближчі лекції буде підготовано презентаційний матеріал, під час лекцій за розкладом викладач доступний для студентів через zoom.
Постійно на звязку в телеграм @vntkach
Безпека Інтернет-ресурсів 3,
1маг
доц. Барановський О.М. Навчальні матеріали:

Тренувальні матеріали:

Розділ: OWASP Top Ten
Віртуальні машини, що містять вразливі Інтернет-застосунки, знаходяться за такими посиланнями:

Програмне забезпечення, необхідне для тренувань і подальшої діяльності:

 • BurpSuite
 • OWASP Zend Attack Proxy
 • THC-Hydra
 • Medusa
 • Firebug
 • sqlmap
 • BeeF (The Browser Exploitation Framework)
Аналіз даних (ФІ, ФБ) 4 проф. Архипов О.Є. Ознайомлення з надісланими на e-mail груп додатковими теоретичними матеріалами (лекційна частина курсу), виконання та звіти за лабораторними роботами (надсилаюься на e-mail для перевірки)
Основи нелінійного аналізу (ФІ) 4 доц. Кравцов О.В. (лектор) На e-mail кожної групи надіслано питання, вправи та методичні нотатки до дистанційного вивчення матеріалу.
У систему “Електронний кампус” викладено анотації лекцій для дистанційного вивчення (Лекція 13 від 12.03; Лекція 14 від 17.03; Лекція 15 від 19.03; Лекція 16 від 24.03; Лекція 17 від 26.03 та Лекція 18 від 31.03).
Спілкування зі студентами (відповіді на питання, поточна інформація) відбувається поштою та в Телеграм (приватними повідомленнями).
Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів (ФІ) 4 проф. Макаренко О.С. Студенти отримали завдання по всіх лабораторних роботах і питання до них.
Протоколи лабораторних робіт на e-mail для перевірки.
Питання до наступних лабораторних (6-9, 3) і лекційний матеріал будуть надсилатись поступово.
Темою лекцій від 13 березня є «КЛІТИННІ АВТОМАТИ».
Завдання студентів – розібратись з єлементарною теорію клітинних автоматів за джерелами [1-3]. Можна і за іншими джерелами.

[1] ua.wikipedia.org/Клітинні_автомати
[2] www.ddlab.com .
[3] Wolfram S. New kind of Science, 2002

Управління інформаційної безпекою (ФБ) 4 доц. Носок С.О. Студенти отримали конспект лекцій, перелік питань МКР і перелік тем, що обговорюються на практичних заняттях (теми практичних студенти готують у вигляді реферату і надсилають на електронну адресу для перевірки).
Нечітке моделювання систем безпеки (ФБ) 4, 1маг проф. Качинський А.Б. Лекції читаються студентам по скайпу, час навчання 9:30 у зазначені лекційні дні. Тематичний план лекцій детально розроблений і доведений до студентів заздалегідь.
Магістратура
Теорія ризиків та моніторинг ІБ 1 проф. Архипов О.Є. Розв’язок надісланих на e-mail групи задач, перевірка отриманих рішень, надісланих на e-mail викладача, перевірка РГ (e-mail).
Веб-аналітика 1 доц. Ткач В.М. Студенти отримали індивідуальне завдання і матеріали для роботи над ним.
На найближчі лекції буде підготовано презентаційний матеріал, під час лекцій за розкладом викладач доступний для студентів через zoom.
Постійно на звязку в телеграм @vntkach
Рішення в умовах невизначенності (ФІ) 1 доц. Смирнов С.О. Матеріали, надіслані студентам, розміщено за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1KFW8x_83DWx_77ZdaYiWbreNJzi_Q5vS?usp=sharing
Усі пари проводяться за розкладом дистанційно. Інструменти – hangouts, zoom, webex.
Рефлексивний аналіз поведнки вибору (ФІ) 1 доц. Смирнов С.О. Матеріали, надіслані студентам, розміщено за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1gGl2KfMx1ntlP2DPydTOLpB6VAKq58ka?usp=sharing
Усі пари проводяться за розкладом дистанційно. Інструменти – hangouts, zoom, webex.
Технології великих даних (ФІ) 1 доц. Орєхов О.А. Лекції проводяться онлайн за розкладом (cубота, 8:30) з використанням G Suite Hangouts Meet
Семінари і перевірка лабораторних робіт проводяться дистанційно через електронну пошту і Skype
Презентації лекцій, методичка з комп’ютерного практикуму – в системі “Електронний кампус”, а також на Google Drive
Консультації з викладачем, відповіді на запитання – Telegram, пошта
Математичні методи машинного навчання для моделювання кіберінцидентів (ФІ) 1 проф. Качинський А.Б. Лекції читаються студентам по скайпу, час навчання 9:30 у зазначені лекційні дні. Тематичний план лекцій детально розроблений і доведений до студентів заздалегідь.
Проектування автоматизованих систем 1 доц. Родіонов А.М.
 • Записи доповідей з конференцій на Youtube, надсилаються студентам перед лекціями за розкладом
 • Матеріали лекцій та завдання:

  https://drive.google.com/open?id=1XwfPqwz5gC2IO0zKYaYLf_v0WUoBsxI4