НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Дослідження та розроблення методів відновлення фрагментів телекомунікаційних мереж та пошуку і аналізу їх параметрів

Науковий керівник – д.т. н. О. М. Новіков

Мета роботи – підвищення ефективності захисту інформації у сучасних інформаційних системах.

В роботі проведено аналіз особливостей функціонування сучасних соціальних мереж, отримано методики автоматизованого дослідження інформації в соціальних мережах, розроблено програмні макети відновлення топології розповсюдження повідомлень.

Проаналізовано принципи функціонування та механіми захисту протоколів динамічної маршрутизації OSPF та BGP. Розроблено комплексну методику відновлення топології телекомунікаційних мереж. Проведено імітаційне моделювання реалізацій загроз на означені протоколи. Розроблено рекомендації щодо підвищення рівня захищеності інформаційно-телекомунікаційних систем.

Результати відповідають світовому рівню, створені програмні моделі відповідають рівню кращих світових відкритих розробок.

Безпосередній економічний ефект обчисленню не піддається. Згідно з умовами державного контракту питання просування на ринок і усі майнові права належать виключно замовнику.

Результати розробки можуть застосовуватись в організаціях, діяльність яких спрямована на забезпечення безпеки різноманітних телекомунікаційних мереж. Згідно з умовами державного контракту усі майнові права належать виключно замовнику.

Результатами розробки є науковий звіт, який у готовому вигляді переданий замовнику.

Замовник застосовує результати розробки. Замовник не оприлюднює результатів цього застосування.