НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Доповіді викладачів і студентів кафедри на конференції 21-22.05.2015

Konf21-23 травня 2015 року відбулася XIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”.
Пропонуємо відвідувачам сайту ознайомитися з доповідями викладачів і студентів кафедри Інформаційної безпеки, що були представлені на конференції.

 

Пленарні доповіді

Фундаментальні взаємодії та нова фізика
П. О. Наказной
Матеріали доповіді | Презентація
Сучасні підходи до забезпечення кібернетичної безпеки
М. В. Грайворонський
Матеріали доповіді | Презентація
Основные идеи рефлексивного анализа
С. А. Смирнов
Матеріали доповіді

Секція “Теоретичні та прикладні проблеми математики та інформатики”

Застосування методу навчання з підкріпленням для керування вивільненням оперативної пам’яті
Є. М. Юдін
Матеріали доповіді
Побудова розподіленого алгоритму захоплення робіт
І. І. Ярошевська
Матеріали доповіді
Опис алгоритму для побудови наївного байєсовського класифікатора
Р. М. Онищук, І. М. Терещенко
Матеріали доповіді | Презентація
Евклідова відстань як інтегральний показник могутності держави
Д. Р. Молоченко
Матеріали доповіді
Модифікація методу аналізу ієрархій за допомогою інтервального оцінювання
А. С. Дроботун, С. А. Смирнов
Матеріали доповіді
Розподіл ресурсів між пулами та розподіл часу між завданнями всередині пулу із застосуванням машинного навчання з підкріпленням
К. В. Рева, А. М. Родіонов
Матеріали доповіді | Презентація

Секція “Проблеми безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах”

Динамічні ризики в бізнес-процесах
Т. А. Іванова, О. Є. Архипов
Матеріали доповіді | Презентація
Система захисту інформації в умовах динамічних ризиків
О. В. Кіреєнко, О. Є. Архипов
Матеріали доповіді | Презентація
Принципи побудови та структурна схема автоматизованої системи для аналізу бінарних вразливостей програмного забезпечення
В. В. Карко, М. В. Грайворонський
Матеріали доповіді | Презентація
Аналіз питань інформаційної безпеки в хмарних сервісах
М. О. Щурська, Т. В. Литвинова
Матеріали доповіді | Презентація
Порівняння алгоритмів машинного навчання для пошуку шкідливого програмного забезпечення
Л. В. Мєтєлєва
Матеріали доповіді | Презентація

 
повернення