НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Дисципліни кафедри

Назва дисципліни (кредитного модуля)

Лектор

Групи

БАКАЛАВРАТ

1 семестр

Математичний аналіз 1

 Доцент Южакова Г.О.

ФФ-41, 42, ФІ-41, 42,43

Вища математика 1

Доцент Галицька І. Є.

ФБ-41,42, ФЕ-41

Програмне забезпечення обчислювальних систем

Доцент Лавренюк А.М.

ФФ-41, 42, ФІ-41, 42,43

Програмування 1. Структурний підхід

Старший викладач Ткач В.М.

ФФ-41,42

Програмування 2.

Старший викладач Ткач В.М.

ФЕ-41

Технології програмування 1. Структурний підхід

Професор Куссуль Н.М.

ФІ -41,42,43, ФБ-41,42,

Вступ до спеціальності

Доцент Кравцов О.В.

ФІ-41, ФІ-42,

Вступ до інформаційної безпеки

Професор Новіков О.М.

ФБ -41, ФБ-42

2 семестр

Математичний аналіз 2

Доцент Южакова Г.О.

ФФ-41,42, ФІ-41,42,43

Вища математика 2

Доцент Галицька І. Є.

ФБ-41,42,ФЕ-41

Програмування 2. Об’єктно – орієнтоване програмування.

Старший викладач Ткач В.М.

ФФ-41,42,

Програмування 2. Об’єктно-орієнтований підхід

Професор Куссуль Н.М.

ФІ -41,42,43

Технології програмування 2

Професор Куссуль Н.М.

ФБ-41,ФБ-43

Програмування 2.

Старший викладач Ткач В.М.

ФЕ-41

Фізика 1

Доцент Кравцов О.В.

ФІ-41,42

Фізика 1

Доцент Литвинова Т.В.

ФБ-41,42

Основи теорії функцій комплексної змінної

Доцент Южакова Г.О.

ФЕ-41

3 семестр

Математичний аналіз 3

Старший викладач Логунова М.П.

ФФ-31,32, ФІ-31,32,33

Вища математика 3

Доцент Галицька І. Є.

ФБ-31,32, ФЕ-31

Диференціальні рівняння

Старший викладач Наказной. П.О.

ФБ-41,42, ФЕ-41

Диференціальні рівняння 1

Старший викладач Наказний П.О.

ФФ-41,42, ФІ-41,42,43

Фізика 2.

Доцент Кравцов О.В.

ФІ-31,32,33

Фізика 2.

Доцент Литвинова Т.В.

ФБ-31,32

Програмуванняня 3. Основи створення Web-додатків

Професор Куссуль Н.М.

ФФ-31

Основи створення Web-додатків

Професор Куссуль Н.М

ФІ-31,32

Технології програмування 3. Основи створення Web-додатків

Професор Куссуль Н.М

ФБ-31,32

Програмування 3. Основи створення Web-додатків

Професор Куссуль Н.М

ФЕ-31

Алгоритми та структури даних

Доцент Лавренюк А.М.

ФІ-31,32,33, ФБ-31,32

Класична механіка 1.

Доцент Кравцов О.В.

ФФ-31,32

Теоретична фізика 1. Класична механіка

Доцент Кравцов О.В.

ФІ-31

Загальні засади теорії безпеки

Професор Качинський А.Б.

ФІ-32

4 семестр

Диференціальні рівняння 2

Старший викладач Наказной. П.О.

ФФ-41,42, ФІ-41,42,43

Спеціальні розділи програмування

Професор Шелестов А.Ю.

ФІ-31,32,33, ФБ-31,32, ФЕ-31

Теорія функцій комплексних змінних

Доцент Южакова Г.О.

ФФ-31,32,ФІ-31,32,33

Вища математика 4

Старший викладач Наказной П.О.

ФБ-41,42

Теорія функцій комплексних змінних

Старший викладач Наказной П.О.

ФФ-41,42

Операційні системи

Доцент Грайворонський М.В.

ФІ-31,32,33,ФБ-31,32

Основи захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Доцент Демчинський В.В.

ФБ-31,32

Класична механіка 2

Доцент Кравцов О.В.

ФФ-31,32

Теоретична фізика 2. Класична механіка

Доцент Кравцов О.В.

ФІ-31

Фізика 3.

Доцент Литвинова Т.В.

ФБ-31,32

Фізика 3.

 Доцент Кравцов О.В.

ФІ-31,32,33

Тензорний аналіз

Старший викладач Наказной П.О.

ФФ-41,42

Основи конкурентної розвідки

Асистент Барановський О.М.

ФІ-32

5 семестр

Функціональний аналіз

Доцент Кадобянський Р.М.

ФІ-21,22,23

Математичне моделювання

Доцент Смирнов С.А.

ФІ-21,22,23

Системний аналіз 1

Доцент Смирнов С.А.

ФІ-21,22,23

Технології забезпечення якості програмних засобів

Доцент Родіонов А.М.

ФІ-21,22,23, ФБ-21,22,

Рівняння математичної фізики1.

Доцент Кадоб’янський Р.М.

ФФ-21,22, ФІ-21,22,23

Операційні системи 2. Системне програмування

 Асистент Барановський О.М.

ФБ-21,22

Інформаційно-комунікаційні системи 1. Бази даних та інформаційні системи 

Доцент Коломицев М.В.

ФБ-21,22

6 семестр

Числові методи

Доцент Терещенко І.М.

ФФ-22

Методи обчислень

Доцент Терещенко І.М.

ФІ-21,22,23

Системний аналіз 2.

Професор Качинський А.Б.

ФІ-21,22,23

Теорія керування

 Професор Новіков О.М.

ФІ-21,22,23

Комп’ютерні мережі

Доцент Грайворонський М.В.

ФІ-21,22,23

ІКС 2. Комп. мережі

Доцент Грайворонський М.В.

ФБ-21,22

ІТ3. Мережі ЕОМ

Доцент Грайворонський М.В.

ФЕ-21

Моделі та методи прийняття рішень

Доцент Смирнов С.А.

ФІ-21,22

Рівняння математичної фізики2.

Доцент Кадоб’янський Р.М.

ФФ-21,22

Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах 1. Захист програмного забезпечення та даних

Доцент Коломицев М.В.

ФБ-21,22

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження,супровід

Доцент Демчинський В.В.

ФБ-21,22

Виробнича практика

Доцент Носок С.А.

ФІ-21,22, ФБ-21,22

7 семестр

Бази даних та інформаційні системи

Доцент Коломицев М.В.

ФІ-11,13

Системне програмування

Асистент Барановський О.М.

ФІ-11,13

Інтелектуальні системи

Професор Куссуль Н.М.

ФІ-11,13

Основи нелінійного аналізу

Доцент Кравцов О.В.

ФІ-11,13

Основи квантовой інформатики

Професор Гомонай О.В.

ФІ-11

Інформаційно-комунікаційні системи 3.Системи та мережі передачі інформації

Професор Архипов А.Є.

ФБ-11,12

Комплексні системи захисту інформації:проектування, впровадження, супроводів

Доцент Демчинський В.В.

ФБ-11,12

Захист в інформаційно-комунікаційних системах 2. Безпека операційних систем і комп’ютерних мереж

Доцент Грайворонський М.В.

ФБ-11,12

8 семестр

Методи оптимизації

Професор Данилов В.Я.

ФІ-11,13

Теорія керування

Професор Новіков О.М.

ФІ-11,13

Моделювання природничих, економічних та соціальних процесів

Професор Макаренко А.С.

ФІ-11

Безпека складних систем

Професор Качинський А.Б.

ФІ-11

Нормативно-право забезпечення захисту інформації

Професор Архипов А.Є.

ФБ-11,12

Управління інформаційною безпекою

Доцент Носок С.А.

ФБ-11,12

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супроводів 3

Доцент Коломицев М.В.

ФБ-11,12

Переддипломна практика  

Доцент Носок С.А.

ФІ-13,ФБ-11,12

МАГІСТРАТУРА, СПЕЦІАЛІСТИ

1 семестр

Безпека операційних систем і комп’ютерних мереж

Доцент Грайворонський М.В.

ФІ-41, 43

Захист інформації в спеціалізованих інформаційно-телекомунікаційних системах

Доцент Тимошенко

ФІ-41,43

Теоретичні основи комп’ютерної безпеки

Доцент Грайворонський М.В.

ФІ-41

Загальна теорія ігор

Доцент Терещенко І.М.

ФІ-41

Технології високопродуктивних обчислень

Асистент Ільїн М.І.

ФІ-41,43

Моделі та методи технологій мультимедія (1-а спеціалізація)

Доцент  Смирнов С.А.

ФІ-41

Квантова механіка та статистична фізика (1-а спеціалізація)

Професор Гомонай О.В.

ФІ-41

Математичні методи оптимізації/ Математичні методи моделювання та оптимізації процесів 1 . Математичні методи оптимізації

Професор Данилов В.Я.

ФФ-41м, ФБ-41

Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань

Доцент Коломицев М.В.

ФБ-41

Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем

Асистент Барановський О.М.

ФБ-41

Безпека інтернет – ресурсів

Асистент Барановський О.М.

ФБ-41

Технічний аудит та аналіз інцидентів кібербезпеки

Асистент Ільїн М.І.

ФБ-41

2 семестр

Аналіз програмного коду та бінарних вразливостей 1.

Асистент Ільїн М.І.

ФБ-41

Наукові дослідження за темою

Доцент Литвинова Т.В.

ФІ-41,ФБ-41

Побудова математичних моделей в природознавстві (поток с 11 сем. Моделі і концепції в суч. науці)

Професор Макаренко А.С.

ФІ-41

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації

Доцент Литвинова Т.В.

ФІ-41,ФБ-41

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Доцент Носок С.А.

ФІ-41,43, ФБ -41

Експертні системи

Професор Шелестов А.Ю.

ФІ-41,43

Основи наукових досліджень та організація науки

Доцент Литвинова Т.В.

ФІ-41,43,ФБ-41

Математичні методи моделювання та оптимізації процесів 2. Математичне моделювання систем і процесів

Доцент Смирнов С.А.

ФБ-41

Моніторинг і аудит інформаційно-комунікаціних систем

Професор Архипов А.Є.

ФБ-41

Аналіз програмного коду та бінарних вразливостей 2.

Асистент Ільїн М.І.

ФБ -41

Системний аналіз

Доцент Смирнов С.А.

ФІ-41,43

Проектування програмних комплексів

Доцент Родіонов А.

ФІ-41,43,ФБ-41

Рефлексивні моделі та керування конфліктами

Доцент Смирнов С.А.

ФІ-41

Квантова теорія інформації(1-а спеціалізація)

Професор Гомонай О.В.

ФІ-41

Моделі аналізу та проектування систем безпеки інформації (ФІ-2а спеціалізація)

Доцент Тимошенко А.О.

ФІ-41

Теорія ризиків

Професор Архипов А.Є.

ФБ-41

Науково – дослідна практика

Доцент Носок С.А.

ФІ-41, ФБ-41

3 семестр

Фізична інформатика

Професор  Гомонай О.В.

ФІ-31м,32м

Аналіз даних та статистична обробка сигналів

Професор  Архипов А.Є.

ФІ-31м, 32м

Моделі управління знаннями

Доцент Смирнов С.А.

ФІ-31м

Моделі та концепції в сучасній науці (поток с 9сем Побудова мат мод. в природознавстві)

Професор  Макаренко А.С.

ФІ-31м,32м,ФБ-31м

Управління інцидентами інформаційно-комунікаційних системах

Асистент Барановський О.М.

ФБ-31м

Математичне моделювання систем і процесів

Доцент Смирнов С.А.

ФБ-31м

Діловодство робіт, що містить інформацію з обмеженим доступом

Доцент Носок С.А.

ФБ-31м

Інформаційне право

Доцент Носок С.А.

ФБ-31м

Комплексне управління ІТ – інфраструктурою

Доцент Демчинський В.В

ФБ-31м

Переддипломна практика

Доцент Носок С.А.

ФІ-31м,ФБ-31м

Наукові дослідження за темою магістерської дисертації

Доцент Литвинова Т.В.

ФІ-31м, ФБ-31м