НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Дисципліни кафедри

2020-2021 навчальний рік

(Під назвами дисциплін посилання на сторінки на сайті, а якщо таких немає – то на силабуси)

Бакалаврат 125 Кібербезпека, ОП “Системи, технолоії та математичні методи кібербезпеки
Код Дисципліна Лектор
ЗО 7 Вища математика доцент Кучинська Наталія Вікторівна
ЗО 8 Фізика доцент Литвинова Тетяна Василівна
ЗО 11 Програмування професор Куссуль Наталія Миколаївна
ЗО 13 Вступ до кібернетичної безпеки професор Новіков Олексій Миколайович
ЗО 14 Інформаційні технології доцент Лавренюк Алла Миколаївна
ЗО 15 Кібернетична безпека доцент Демчинський Володимир Васильович