НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Дипломне проектування

dyplomna_robota_spetsialnosti_pravoznavstvo_administratyvno_pravove_regulyuvanny__22573449mДипломне проектування – завершальний етап підготовки фахівців (спеці­алістів). Виконання дипломної роботи – перший самостійний крок майбутнього фахівця, коли право остаточного вибору інженерно-технічних рі­шень і відповідальність за їх прийняття цілком належить його автору – студен­ту-дипломнику. Доповідь за темою дипломної роботи і його захист, як одна з основних форм державної атестації студентів – важливі етапи у навчанні сту­дента у державному університеті.

Головним завданням дипломного проектування є підготовка студента до самостійної творчої інженерної, наукової роботи з напрямків “Інформаційна безпека” та “Прикладна математика”  на основі знань та умінь, отриманих у процесі навчання в університеті.

Варто ще раз підкреслити, що дипломна робота є самостійною роботою студента. За всі прийняті в дипломній роботі технічні та економічні рішення, а також правильність і обґрунтованість розрахунків і графічних робіт несе від­повідальність студент – автор дипломної роботи.

 

Перелік керівників,  наукових консультантів, теми дипломних робіт студентів, які виконують дипломну роботу:

Файли, необхідні для дипломного проектування:

Заява на тему

Структура папки дипломної роботи

Вимоги до оформлення дипломної роботи (шаблон)

Для бакалаврів:

Пам’ятка

Методичні вказівки

Для спеціалістів:

Пам’ятка

Методичні вказівки

Для магістрів:

Пам’ятка

Методичні вказівки