НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Вибіркові дисципліни для студентів PhD

Навчання студентів PhD передбачає самостійне обрання частини дисциплін для вивчення. Здобувачі першого курсу обирають одну дисципліну з наведеного переліку для вивчення у третьому семестрі та одну дисципліну для вивчення у четвертому семестрі.

Вибір здійснюється в кампусі. Терміни вибору оголошуються додатково у кожному навчальному році. За тих, хто не робить вибір до вказаної дати, вибір роблять співробітники кафедри

Зверніть увагу! Лектор вказаний попередньо та може змінитись.

Спеціальність 113 “Прикладна математика”

Всі дисципліни мають обсяг 5 кредитів та семестровий контроль іспит.
Повний Ф-каталог вибіркових дисциплін тут.

Семестр 3


Дисципліна Лектор Кафедра
1 Технології глибинного навчання для аналізу геопросторових даних Професор Шелестов А. Ю. Інформаційної безпеки ФТІ Детально
2 Прикладні питання побудови та аналізу складності алгоритмів Доцент Кучинська Н. В. Математичних методів захисту інформації ФТІ Детально
3 Спеціальні розділи «м’яких обчислень» Професор Чертов О. Р. Прикладної математики ФПМ Детально


Семестр 4


Дисципліна Лектор Кафедра
1 Методи аналітичних мереж Професор Ланде Д. В. Інформаційної безпеки ФТІ Детально
2 Спеціальні розділи теорії алгоритмів та дискретних автоматів Професор Савчук М. М. Математичних методів захисту інформації ФТІ Детально
3 Параболічні крайові задачі Професор Лось В. М. Прикладної математики ФПМ Детально


Спеціальність 125 “Кібербезпека”

Всі дисципліни мають обсяг 5 кредитів та семестровий контроль залік.
Повний Ф-каталог вибіркових дисциплін тут.

Семестр 3


Дисципліна Лектор Кафедра
1 Моделі та методи оцінювання ризиків Професор Даник Ю.Г. Інформаційної безпеки ФТІ Детально
2 Моделі систем керування Доцент Смирнов С.А. Інформаційної безпеки ФТІ Детально
3 Сучасні методи обробки сигналів Доцент Прогонов Д.О. Інформаційної безпеки (Фізико-технічних засобів захисту інформації) ФТІ Детально


Семестр 4


Дисципліна Лектор Кафедра
1 Сучасні технології кібербезпеки Доцент Грайворонський М.В. Інформаційної безпеки ФТІ Детально
2 Математичні моделі кібербезпеки Доцент Смирнов С.А. Інформаційної безпеки ФТІ Детально
3 Кібернетичні моделі загроз, ризиків та контрдії інформаційної безпеки Доцент Луценко В.М. Інформаційної безпеки (Фізико-технічних засобів захисту інформації) ФТІ Детально
4 Інформаційна ентропія функціонального аналізу і квантова стеганографія Професор Мачуський Є.А. Інформаційної безпеки (Фізико-технічних засобів захисту інформації) ФТІ Детально