НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Безпека інформаційних і комунікаційних систем, магістри

Навчальна група ФБ-31м

1.

Ашотуні

Артур Робертович

Модель застосування міжнародних стандартів інформаційної безпеки щодо формування вимог до захищеного веб-сайту

к.ф.-м.н., доц. Грайворонський Микола Владленович

2.

Бєдова

Ольга Олександрівна

Байєсовський підхід в задачах моделювання ризиків

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

3.

БондаренкоПетро Андрійович

Система захисту інформації АСУ ТП бурової платформи

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

4.

Говтвін

Дмитро Олександрович

Предметно-орієнтована мова для fuzz-тестування безпеки Web-застосувань

к.т.н., доцент Родіонов Андрій Миколайович

5.

Єрьоменко

Андрій Олександрович

Атака на особистий ключ гомоморфної криптосистеми над цілими числами

к.ф.-м.н., доц. Кравцов Олег Васильович

6.

Іваненко

Олексій Євгенійович

Економічно-мотиваційні моделі оцінювання ризиків безпеки інформації

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

7.

Кусков

Дмитро Валерійович

Система комплексного контролю доступу

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

8.

Литовченко

Антон Олегович

Розподілена автентифікація Active Directory Federation Services

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

9.

Мартинюк

Андрій Олегович

Правдивість інформації соціальних мереж: визначення й оцінка

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

10.

Нариков

Олександр Павлович

Прогнозування інформаційних потоків за допомогою символьної регресії

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

11.

Трайдакало

Ігор Олегович

Прогноз вразливостей операційних систем за допомогою генетичних алгоритмів

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

12.

Шумський

Антон Олександрович

Безпека програмної емуляції платіжних карток в мобільних пристроях

к.ф.-м.н., доц. Галицька Ірина Євгенівна

13.

Бахматюк

Володимир Ярославович

Забезпечення відмовостійкості в розподілених обчисленнях за допомогою Hazelcast

к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна

14.

Качановський

Михайло Володимирович

Вдосконалення криптовалюти з використанням сучасних методів криптографії

к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна