НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Безпека інформаційних і комунікаційних систем, бакалаври

Навчальна група ФБ-11

Бойченко

Костянтин Борисович

Додатковий криптографічний захист голосових даних в мобільній мережі

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

Ващенко

Олександр Васильович

Протокол автентифікації для простих бездротових пристроїв

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

Жиляк

Анастасія Глібівна

Засоби доставки систем легального перехоплення

асистент Хнигічева Альона Михайлівна

Жованик

Максим Олександрович

Синтаксична оптимізація пошукових SQL-запитів до СКБД

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

Іванова

Тетяна Анатоліївна

Аналіз динамічних ризиків інформаційних загроз у бізнес-процесах

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

Кравчук

Вадим Ігорович

Програмні методи захисту від атак на систему доменних імен

асистент Хнигічева Альона Михайлівна

Кучменко

Микола Володимирович

Політика безпеки SELinux згідно з НД ТЗІ

к.ф.-м.н., доц. Грайворонський Микола Владленович

Леус

Світлана Анатоліївна

Ризики інформаційних загроз в автоматизованій системі управління технологічним процесом

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

Лісік

Юрій Андрійович

Система розподіленої автентифікації для високонавантажених систем

к.ф.-м.н., доц. Грайворонський Микола Владленович

Мандзюк

Артем Миколайович

Модель захисту системи онлайн платежів

к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна

Мартинюк

Ігор Петрович

Система онтологічного пошуку вразливостей

к.ф.-м.н., доц. Грайворонський Микола Владленович

Мартинюк

Олександр Олександрович

Аспекти взаємодії та сумісності мережних протоколів на платформах Cisco і Linux

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

Савінов

Дмитро Андрійович

Система агрегування та класифікації вразливостей в інформаційно-комунікаційних системах

д.т.н, професор, засл. діяч Качинський Анатолій Броніславович

Сулява

Микола Олександрович

Моделювання роботи анонімної захищеної мережі

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

Шатковський

Михайло Олегович

Аналіз вразливостей до атак соціальної інженерії в сфері інформаційної безпеки організацій на основі розрахунку суб’єктивної ймовірності ризиків

асистент Хнигічева Альона Михайлівна

Щурська

Марія Олександрівна

Функціональний профіль захисту системи «Електронні вибори»

к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна

Навчальна група ФБ-12

Дахно

Богдан Олегович

Засіб захисту персонального робочого місця шляхом відеоідентифікації

асистент Хнигічева Альона Михайлівна

Каленюк

Дмитро Ігорович

Аналіз і оцінювання рівня небезпеки інсайдерських загроз

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

Корчовний

Дмитро Васильович

Методи метаморфної обфускації програмного коду

асистент Ільїн Микола Іванович

Крахмалюк

Іван Геннадійович

Моделі і методи аналізу вразливостей програмного забезпечення Microsoft Office

асистент Ільїн Микола Іванович

Матяш

Денис Ігорович

Аналіз та розробка протоколів автентифікації для автосигналізації

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

Мелішкевич

Галина Григорівна

Методи консолідації інформації для оцінювання безпеки інформаційних ресурсів

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

Мєтєлєва

Любов Вікторівна

Методи класифікації шкідливого програмного забезпечення у високонавантажених системах

асистент Ільїн Микола Іванович

Онищук

Роман Михайлович

Захист персонального комп’ютера шляхом голосової ідентифікації користувача

к.ф.-м.н., доц. Терещенко Іван Миколайович

Орел

Марк Миколайович

Модель соціальної крипто-мережі

ст. викл. Барановський Олексій Миколайович

Песоцький

Кирило Юрійович

Механізми ефективного та захищеного кодування відеотрафіка

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

Сірий

Олексій Олександрович

Метод кластеризації повідомлень за допомогою архівуючого перетворення

ст. викл. Барановський Олексій Миколайович

Чурута

Сергій Анатолійович

Модель інформаційних ризиків ЄДЕБО

д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович

Шерстюк

Андрій Валерійович

Механізми оптимізації реалізації криптоалгоритмів на прикладі ГОСТ 28147-89

к.т.н., доц. Демчінський Володимир Васильович

Шкільнюк

Євгеній Олександрович

Системи розподіленого доступу з використанням криптографії з декількома ключами

асистент Хнигічева Альона Михайлівна