НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Спеціальність 6.170101, 8(7).17010101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”

БАЗИ ПРАКТИКИ

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Інфосейф”

Українська компанія, один з лідерів ринку системної інтеграції в сфері захисту інформації. За час співпраці з Фізико-технічним інститутом в компанії пройшло підготовку близько 15 бакалаврів та магістрів. Підприємство володіє сучасною технологічною, методичною та науковою базою для підготовки фахівців в сфері інформаційної безпеки та інформаційних технологій. Студенти мають широкі можливості на практиці застосувати теоретичні знання, набуті під час навчання, а також отримати перспективу працевлаштування та долучення до найбільш масштабних проектів із захисту державних інформаційних ресурсів та корпоративних середовищ.

 

2. Наково-виробниче обєднання «ЕДД»

Основні напрямки робіт:

 • проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт;
 • розробка і впровадження комплексних автоматизованих систем управління та інформаційних систем «під ключ»;
 • розробка та впровадження систем підтримки прийняття рішень, інформаційно-аналітичних систем і сховищ даних;
 • розробка, впровадження та супровід експлуатації корпоративних інформаційних систем і баз даних;
 • розробка, впровадження та супровід систем електронного документообігу, систем управління потоками робіт та організації конфіденційного документообігу;
 • розробка, впровадження та підтримка веб-сайтів і веб-порталів для глобального і локального відображення інформаційних ресурсів;
 • системна інтеграція програмно-технічних рішень при створенні корпоративних обчислювальних мереж;
 • створення, постачання та супроводження програмного забезпечення, обчислювальної техніки та обчислювальних мереж;
 • проведення прикладних наукових досліджень в галузі інформаційних технологій;
 • постачання, монтаж, налагодження та інсталяція обчислювального устаткування та ліцензійного програмного забезпечення;
 • надання повного спектру послуг на всіх етапах життєвого циклу пропонованих систем.

 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю

«НЬЮ РЕКРУТИНГ ГРУП»

Рекрутингова компанія NRG пропонує послуги з пошуку та підбору персоналу на території України і в країнах СНД.

Рекрутингова компанія NRG – це національна компанія, що спеціалізується на підборі фахівців і менеджерів середньої та вищої ланки. Не дивлячись на свою молодість, ми активні й амбійні, націлені на якісний і максимально швидкий результат. З нашою допомогою провідні компанії поповнюють свій штат найкращими, успішними та професійними фахівцями.

Всі консультанти NRG є досвідченими фахівцями, і працюють в галузі не менше 2-х років. Консультанти спеціалізуються на роботі в різних сегментах ринку, що дозволяє їм досконально вивчити особливості бізнесу в даній сфері і напрацювати стійкі ділові зв’язки в професійному співтоваристві.

У процесі пошуку консультанти NRG проводять з кандидатами розгорнуте структуроване інтерв’ю, засноване на компетенціях, необхідних для фахівців і менеджерів середньої та вищої ланки. В ході інтерв’ю з’ясовуються особливості досвіду роботи кандидата, професійні й особистісні якості, його мотивація.

NRG проводить пошук і підбір кандидатів згідно із заявленими цілями і вимогами компанії.

 

4.Товариство з обмеженою відповідальністю

 «ІНФОРМЕЙШН СІСТЕМС СЕК’ЮРІТІ ПАРТНЕРС»  

ISSP – Information Systems Security Partners є спеціалізованим системним інтегратором, зосередженим виключно на потребах клієнтів у забезпеченні інформаційної безпеки бізнесу.  Група компаній ISSP представлена офісами у країнах Східної Європи.

ISSP надає найкращі в своєму класі технології та послуги для забезпечення захисту інформації та інформаційних систем на основі найефективніших спеціалізованих програмних та програмно-апаратних комплексів, та керуючись найкращою світовою практикою, глибоким досвідом власної команди сертифікованих інженерів та менеджерів проектів і міжнародними стандартами.

 

5. КБ інформаційних систем НТУУ «КПІ»

Головними напрямками діяльності КБ ІС є:

 • забезпечення навчального процесу з дисциплін інформатики, обчислювальної техніки, інших дисциплін, що викладаються на кафедрах НТУУ “КПІ”, шляхом використання власних комп’ютерних класів;
 • впровадження в навчальний процес сучасних програмних та технічних засобів, новітніх інформаційних технологій;
 • створення єдиного інформаційного середовища університету (далі ЄІС), що включає інформаційні ресурси, телекомунікаційну мережу, автоматизовану систему управління (далі АСУ) НТУУ “КПІ”, елементи інформаційної інфраструктури підрозділів, систему електронного документообігу, бази даних системи управління, обліку контингенту студентів і викладачів тощо;
 • розробка технічного, інформаційного, програмного, математичного, методичного та організаційного забезпечень ЄІС університету;
 • розробка, впровадження, обслуговування та модернізація автоматизованих робочих місць, підсистем і компонентів АСУ НТУУ “КПІ”;
 • координація усіх робіт з реалізації програми інформатизації університету з залученням до цього усіх підрозділів університету;
 • проведення пошукових, науково-дослідних та конструкторських робіт зі створення автоматизованих систем управління закладами освіти та науки, автоматизованих робочих місць службовців, викладачів та студентів, інших категорій робітників;
 • проведення навчальних комп’ютерних курсів, семінарів, тренінгів, консультацій з метою підвищення кваліфікації фахівців освіти, науки, інших галузей, широких верств населення в області інформатики та обчислювальної техніки;
 • виконання інформаційно-обчислювальних, консультаційних, консалтингових послуг, виконання робіт та послуг з обробки інформації, надання послуг з використання технічних, інформаційних та програмних ресурсів КБ ІС підрозділам НТТУ «КПІ» та стороннім організаціям;
 • участь в розробці та впровадженні нових освітніх технологій, реалізації освітянських проектів;
 • участь у міжнародному співробітництві в межах прямих зв’язків та окремих контактів з закордонними партнерами;
 • участь у міжнародних грантах та контрактах.

 

6. Фінансовий моніторинг (Департамент інформаційних технологій)

Основні завдання:

 • збирання, оброблення та облік інформації визначеної законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню забезпечення функціонування Систем електронного урядування;
 • забезпечення захисту інформації в Системах електронного урядування;
 • в межах компетенції налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване підприємство «Голографія»

Основні напрямки діяльності:

 • розробка та виготовлення голографічних захисних елементів (ГЗЕ) для захисту від підробок бланків цінних паперів, документів, платіжних карток, товарів і товарних знаків;
 • розробка та виготовлення голографічних елементів для рекламних та презентаційних цілей;
 • наукові розробки у сфері оптичних елементів захисту документів, товарів інформації;
 • виготовлення художніх голограм на склі.

 

 8.Навчальний центр i-klass

Компанія надає послуги з навчання та консультування в галузі інформаційних технологій та бізнесу. i-klass         – перший незалежний великий навчальний центр, який веде самостійний бізнес в області ІТ-навчання і консалтингу, створений провідними тренерами та менеджерами навчальних центрів великих українських ІТ-компаній.

Команда i-klass         - тренери та консультанти з досвідом розробки та викладання ІТ- та бізнес-курсів з більш ніж 10 річним стажем. Інструктори навчального центру володіють більш ніж 60 сертифікаційними статусами Microsoft, Oracle, IBM, Cisco, Sun, Novell та інших вендорів. Серед послуг центру – навчання користувачів роботі з операційними системами, офісними пакетами, графічними додатками; навчання ІТ-фахівців з технологій Microsoft, Cisco, Sun, IBM, Linux, Apple, Oracle, MySQL, Java EE, .NET, OpenSource; тренінги з управління проектами та ІТ-послугами; консалтинг і ІТ-рішення для малого та середнього бізнесу.

 

 9.Товариство з обмеженою відповідальністю “Арт-мастер”

Сфера діяльності:

 • розробка програмного забезпечення, розробка ГІС-рішень, захист інформації, послуги електронного цифрового підпису;
 • навчання у сфері інформаційних технологій, консалтинг;
 • продаж ліцензійного програмного забезпечення

 

 10. Агенство активного аудита

Сьогодні діяльність будь-якої компанії неможливо уявити без використання інформаційних технологій. Перспективи, які відкриваються з їх застосуванням величезні, проте, на жаль, багато організацій досі не мають чіткого уявлення про ризики, яким піддається бізнес, недооцінюючи важливість захисту інформації.

У той час, як деякі бачать в інформаційній безпеці (ІБ) лише зайві витрати і перешкоди, що заважають роботі, світовий досвід доводить, що ефективно керована ІБ є інструментом, що допомагає організації досягти бажаних цілей. Ті, хто розуміє ступінь і глибину ризику, приймають рішення захищати інформаційні ресурси адекватно їх цінності.

Компанія «Агентство Активного Аудиту» – це управління інформаційною безпекою підприємства, захист інформаційних систем від кіберзагроз та ризиків інформаційної безпеки

 

 11. Товариство з обмеженою відповідальністю «Епам Системз»

Сфера діяльності:

 • розробка програмного забезпечення;
 • інтеграція додатків;
 • тестування та QA;
 • супровід та підтримка;
 • створення виділених центрів;
 • розробка цифрової стратегії;
 • ІТ-консалтинг;
 • управління ІТ-послугами.

 

 12. Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Лоджик Україна»

GlobalLogic – IT-компанія повного циклу розробки програмних продуктів. Ми об’єднали в собі технічні знання і досвід різних галузей, щоб бути сполучною ланкою між клієнтами та їх споживачами по всьому світу. Наші дослідження і розробки допомагають нашим клієнтам створювати майбутнє вже сьогодні. Ми співпрацюємо з лідерами ринку, які прагнуть створювати унікальні продукти і відкриті до нових ідей.

 

13. IT-компанія Інфософт Глобал

Створення якісного програмного забезпечення, яке робить життя людей більш гармонійним, поліпшення якості життя, впроваджуючи інформаційні технології (ІТ).