НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Спеціальність 6.040301, 8(7).04030101“Прикладна математика”

БАЗИ ПРАКТИКИ

 

SRIlogo1.Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ

Основні напрямки діяльності:

 • фундаментальні та прикладні дослідження у космосі, астрофізичні дослідження
  об’єктів Всесвіту, у тому числі у недоступних з поверхні Землі діапазонах;
 • розроблення стратегії та принципів використання космічних засобів у дослідженні Всесвіту для вирішення науково-дослідних та практичних завдань в інтересах народного господарства;
 • imagesрозробка та випробування в умовах космосу технологічних процесів наукової апаратури для космічних досліджень;
 • розробка нових принципів та вдосконалення існуючих систем навігації та керування рухом космічних апаратів, моніторингу Землі і Космосу та створення інформаційних космічних систем;
 • розробка пропозицій по концепції і стратегії космічних програм.

wdc2. Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, до складу якого входять Інститут геофізики ім. С.І. Суботіна, Інститут географії, Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук, Морський гідрофізичний інститут, Головна астрономічна обсерваторія.

Основні напрямки діяльності:

 • сталий розвиток;
 • геоінформатика:
  –  фізика твердої землі
  –  сонячно-земна фізика
  –  океанографія


logo3. Інститут математики НАНУ (відділ теорії випадкових процесів)

Основні наукові напрямки:

 • стохастичні диференціальні рівняння та дифузійні процеси;
 • властивості розподілів, траєкторій та асимптотична поведінка процесів типу Леві;
 • граничні теореми для марковських моделей;
 • стохастичний аналіз;
 • мірозначні процеси;
 • стохастичні потоки;
 • розподіли в нескінченновимірних просторах;
 • локальні часи та часи само перетину.

 

MC4. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАНУ та Міносвіти та науки України

Основні напрями наукової діяльності:

 • розробка загальної  теорії інтелектуальних комп’ютерних технологій та систем;
 • розробка  методів  та  засобів  інтелектуалізації інформаційних технологій та  систем;
 • проведення комплексних досліджень інформаційних технологій;  створення системних інформаційних технологій;
 • розробка теорії інте­­­лектуальних навчальних систем,  комп’ютерної технології навчання та  засобів  інтелектуалізації діалогу в комп’ютеризованих середовищах;
 • розробка нових інформаційних технологій для біології,  медицини  та  екосистем.

5.ИПСА НАНУ (відділ прикладного нелінійного аналізу)

 Наукові дослідження з питань теорії прийняття рішень за умов невизначеності, теорії нескінченновимірних динамічних систем, методів оцінювання та керування нелінійними системами з розподіленими параметрами, нелінійних граничних задач для диференційних рівнянь і варіаційних нерівностей в частинних похідних, керованих марківських процесів, біфуркаційних механізмів горіння полікомпонентних палив; імітаційних і феноменологічних моделей динаміки суспільних процесів, моделей гідродинамічних процесів з врахуванням ефектів пам’яті та не локальності, обчислювальні методи для еволюційних рівнянь, теорії та моделювання систем з передбаченням, дискретних динамічних систем.

В сфері наукових інтересів відділу також: нейромережі, моделювання соціальних систем, моделювання в економіці, моделювання геополітичних процесів, системний аналіз соціальних систем, клітинні автомати, сценарії еволюції великих соціо- економічних систем, сталий розвиток, теорія складності об’єктів та сигналів, застосування геоінформаційних систем, електронне врядування, диференційні рівняння у частинних похідних, динамічний хаос та нелінійні системи, проблеми освіти та науки, турбулентність, дослідження симметрій.