НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:

Бакалаври 2018-2019 років

 

№з/п Прізвище, ім’я, по батькові студента Тема дипломної роботи Посада, вчені ступінь та звання, прізвище й ініціали керівника ДР
6.040301 «Прикладна математика»
Навчальна група ФІ-51
1 Варежкін Сергій Євгенович Сегментація руху з виділенням фону та оптичним потоком к.ф.-м.н., доцент Южакова Ганна Олексіївна
2 Козловський Євгеній Петрович Регресійна модель концентрацій забруднювачів повітря для України на основі точкових наземних та супутникових даних к.т.н, доцент Лавренюк Алла Миколаївна
3 Кучер Данило Ярославович Аналіз якості математичних моделей методом бутстреп моделювання д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович
4 Макаренко Сергій Олегович Знаходження оцінок статистичних параметрів фону к.т.н., доцент Родіонов Андрій Миколайович
5 Монастирський Олег Геннадійович Розв’язні узагальнені задачі виконання обмежень на гратці к.ф.-м.н., доцент Южакова Ганна Олексіївна
6 Ніколаєнко Іван Євгенійович Дискредитація як елемент інформаційної війни в кіберпросторі д.т.н, професор, засл. діяч Качинський  Анатолій Броніславович
7 Нгуен Дик Мань Рефлексивні моделі ризику д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович
8 Сахнюк Андрій Сергійович Розробка та тестування неперервної моделі багатополярного рефлексивного вибору к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій     Анатолійович
9 Сітко Дарина Павлівна Синтез структури системи захисту інформації на об’єктах критичної інфраструктури д.т.н., професор  Новіков Олексій Миколайович
10 Скірдін Євгеній Олександрович Математична модель поведінки за етичними системами Крилова к.ф.-м.н., доц. Смирнов Сергій     Анатолійович
11 Сьомак Роман Володимирович Системний аналіз категорії «загроза» в інформаційній безпеці д.т.н, професор, засл. діяч Качинський  Анатолій Броніславович
12 Харченко Денис Володимирович Метод оцінки росту міста за супутниковими даними к.т.н, доцент Лавренюк Алла Миколаївна
13 Яскал Назар Олександрович Системний аналіз категорії «загроза» в кібербезпеці  д.т.н, професор, засл. діяч Качинський  Анатолій Броніславович
6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
 Навчальна група ФБ-51
1 Аполонова Юлія Андріївна Порівняльний аналіз механізмів захисту JavaScript фреймворків і бібліотек та формування оцінки їх захищеності к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
2 Барковська Вероніка Георгіївна Двофакторна аутентифікація на основі Blockchain у Web-застосунках к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
3 Бурдело Євгеній Вікторович Методика оцінки відповідності веб-ресурсу вимогам GDPR к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
4 Власенко Андрій Валерійович Метод оцінки стійкості алгоритмів обміну ключами в алгоритмах постквантової криптографії SIDH і CSIDH к.ф.-м.н., доцент Орєхов Олександр Арсенійович
5 Данилюк Павло Дмитрович Захист інформації в корпоративних порталах на базі Liferay к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна
6 Духонченко Володимир Станіславович Побудова та дослідження моделі безпечного способу авторизації на основі OAuth 2.0 для веб застосунків, що використовують API к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
7 Козовий Віталій Мирославович Моделювання методу безпарольної аутентифікації  на основі протоколу WebAuthn к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
8 Курта Данііл Юрійович Система захищеного документообігу на мобільній платформі к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
9 Лапань Алєкс Олександрович Система захисту конфіденційної інформації в приватних організаціях к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна
10 Мерзлікіна Поліна Миколаївна Застосування методів реідентифікації осіб для аналізу матеріалів систем відеоспостереження к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович
11 Нікітюк Вікторія Анатоліївна  Атака на ланцюг постачання к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
12 Новоселецький Дмитро Геннадійович Модель децентралізованої системи контролю доступу до ресурсів семантичного веб к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
13 Оніщенко Антон Олександрович Підвищеня кваліфікації тестувальника XSS/CSRF уразливостей із використанням автоматизованого перетворювача коду к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна
14 Ратенок Денис Вадимович Безпека Open Source на прикладі пакетного менеджера NPM к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна
15 Руснак Дмитро Дмитрович Атаки на анонімність користувача в системі Tor та способи протидії ним к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
16 Тімофєєв Руслан Сергійович Аналіз захищенності SDN мереж та протоколу Openflow к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
17 Тернопольська Світлана Олександрівна Розпізнавання фішингових сайтів з використанням методів машинного навчання к.т.н., доц. Стьопочкіна Ірина Валеріївна
18 Трайдакало Максим Олегович Захист проміжного хоста від ампліфікації через вразливість SSDP протоколу к.е.н., доцент Ткач Володимир Миколайович
19 Трифонов Іван Денисович Проксуючий фаєрвол для захисту від SQL ін’єкцій к.т.н., доцент Барановський Олексій Миколайович
20 Філяєв Максим Владиславович Методи стеганоаналізу у Web-застосунках к.е.н., доцент Ткач Володимир Миколайович
21 Цвіленко Олег Ігоревич Аналіз методів захисту JavaScript фреймворків, використовуваних під час розробки веб-застосунків к.т.н., доц. Литвинова Тетяна Василівна
22 Чумаченко Роман Євгенович Розробка рекомендацій щодо унеможливлення атаки «Man in the Disk» для платформи Android к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
Навчальна група ФБ-52
1. Головач Тетяна Олександрівна Моделювання систем багаторівневої безпеки баз даних к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
2. Дегтярьов Андрій Дмитрович Дослідження атак, пов’язаних зі спекулятивним виконанням коду на сучасних архітектурах процессорів к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
3. Заді Юнес Мокран Вектори атаки на Homebrew/Linuxbrew та методи їх відбиття к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
4. Ілляшенко Олександр Михайлович Виявлення прихованого криптоджекінгу на веб-сторінках д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович
5. Калиновська Валентина Вадимівна Покращення ефективності DLP з трасуванням системних викликів к.т.н., доцент Барановський Олексій Миколайович
6. Коваль Тарас Романович Метод оцінки систем виявлення вторгнень к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович
7. Кравченко Олександр Михайлович Генерування стеганографічних текстів на основі рекурентних нейронних мереж к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович
8. Максименко Олег Анатолійович Генерація цільового голосу людини з використанням нейронних мереж к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович
9. Могир Максим Сергійович Захист від атак на нейронні мережі, що вирішують задачі класифікації зображень к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович
10. Нестріляй Богдан Сергійович Автентифікація в мережах інтернету речей к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
11. Нооль Яна Віталіївна Моделювання мережевих атак для тестування засобів захисту інформації к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
12. Олійник Володимир Володимирович Розробка методики аналізу стану безпеки інформаційної системи за допомогою програми Splunk к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
13. Пастущак Даніель Васильович Методика виявлення потенційно небезпечних повідомлень у соціальних мережах к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
14. Перегудов Станіслав Вікторович Модель профілювання поведінки користувачів за допомогою методів опорних векторів к.т.н., доцент Барановський Олексій Миколайович
15. Радченко Родіон Олегович Ризик-орієнтований аналіз ефективності ERP систем д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович
16. Рішко Катерина Михайлівна Оцінка захищеності систем SCADA методом моделювання к.т.н., доц. Коломицев Михайло Володимирович
17. Самара Наталія Миколаївна Застосування сервісів двофакторної автентифікації для побудови хмарних застосунків к.т.н., доц. Родіонов Андрій Миколайович
18. Саук Юлія Олександрівна  Розробка сценаріїв автоматизації з генерацією шкідливого програмного забезпечення для процесу виявлення вразливостей Red Teaming к.ф.-м.н., доц. Орєхов Олександр Арсенійович
19. Соколов Руслан Миколайович Поліпшення захисту веб-застосунків впровадженням моделі білого списоку при розробці к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
20. Фіц Владислав Васильович Виявлення p-2-p ботнетів за допомогою SIEM-систем к.ф.-м.н.,  доц. Грайворонський Микола Владленович
21. Юрчук Тарас Юрійович Моделювання та оцінка інформаційних ризиків за допомогою методології STRIDE д.т.н., проф. Архипов Олександр Євгенійович