НТУУ "КПІ" Фізико-Технічний Інститут

Кафедра інформаційної безпеки

×
Вхід:
PTІ

кафедри

НОВИНИ ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ

АспірантураВідділ аспірантури та докторантури повідомляє про необхідні заходи та терміни їх виконання з організації підготовки в аспірантурі, а саме:

 Щодо проведення вступних іспитів до аспірантури у 2020 році:

–   напередодні вступного іспиту зі спеціальності необхідно отримати у відділі аспірантури та докторантури комплект документів для його проведення (підготовлений папір для відповідей, бланки та зразки оформлення протоколів вступних іспитів*).  Вступні програми та комплекти білетів до них знаходяться в інституті/ на факультеті.

Увага!  з 2020 року предметні комісії під час прийому вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності визначають рівень наукових досягнень вступників. Кількість додаткових балів за наукові досягнення зазначається в протоколі  вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності.

Розклад 2020 вступних випробувань по спеціальності

Про звітування аспірантів 2016, 2017, 2018, 2019 років зарахування за 2019/2020 навчальний рік

Наказом КПІ ім. Ігоря Сікорського №2/130 від 16.07.2019 р.  затверджено Порядок проходження процедури захисту дисертації та присудження ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Порядку проведення експерименту з присудження ступеня  доктора філософії (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 06 березня 2019 р., № 167.

 Організація звітування аспірантів 2016, 2017, 2018, 2019 років зарахування за 2019/2020 навчальний рік

–  з 01 серпня по 04 вересня централізовано (заст. директорів/деканів з НР) отримують контрольні примірники індивідуальних планів роботи аспірантів 2016, 2017, 2018, 2019 рр. зарахування;

1 рік підготовки в аспірантурі (2019 рік зарахування):

–  з 07 по 18 вересня – звіти аспірантів першого року навчання (2019 р. зарахування) про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (освітньої та наукової складової).

–  у вересні 2020 року – підсумки звітів аспірантів за перший рік підготовки на засіданні вченої ради інституту/факультету, та у разі невиконання індивідуального плану роботи аспіранта (невиконання освітньої та наукової складової в повному обсязі) розглянути питання щодо відрахування з аспірантури через порушення строків виконання індивідуального плану без поважних причин.

–  у разі позитивних висновків про виконану роботу необхідно оформлення індивідуальних планів роботи аспіранта (освітньої і наукової складової) на 2020-2021 навчальний рік.

2 рік підготовки в аспірантурі (2018) рік зарахування):

–  з 07 по 18 вересня – звіти аспірантів другого року навчання (2018 р. зарахування) про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (освітньої та наукової складової). Освітня складова підготовки в аспірантурі має бути завершеною в повному обсязі.

–   у вересні 2020 року – підсумки звітів аспірантів за другий рік підготовки на засіданні вченої ради інституту/факультету, та у разі невиконання індивідуального плану роботи аспіранта (невиконання освітньої та наукової складової в повному обсязі) розглядається питання щодо відрахування з аспірантури через порушення строків виконання індивідуального плану без поважних причин.

– у разі позитивних висновків про виконану роботу  оформлення індивідуального плану роботи аспіранта (освітньої і наукової складової) на 2020-2021 навчальний рік.

3 рік підготовки в аспірантурі (2017 рік зарахування):

– з 07 по 18 вересня -звіти аспірантів третього року навчання (2017 р. зарахування) про виконання індивідуального плану роботи аспіранта.

–  підвести підсумки звітів аспірантів за третій рік підготовки на засіданні вченої ради інституту/факультету у вересні 2020 року.

Відповідно до вищезгаданого Порядку підготовка  в аспірантурі повинна завершуватись поданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспіранта у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та  індивідуального навчального плану. Позитивний висновок наукового керівника є підставою для звернення здобувача до голови вченої ради інституту (факультету) для проведення  попередньої експертизи дисертації.

Другий примірник висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспіранта має завершувати особову справу аспіранта як показник успішної підготовки в аспірантурі.

–  у разі невиконання індивідуального плану роботи аспіранта розглянути питання щодо відрахування з аспірантури через порушення строків виконання індивідуального плану без поважних причин.

– у разі позитивних висновків про виконану роботу необхідно оформити індивідуальний план роботи аспіранта на 2020-2021 навчальний рік та, враховуючи тривалий термін процедури проходження захистів дисертації та присудження наукового ступеня доктора філософії, запланувати подання аспірантом дисертації для проведення попередньої експертизи протягом першого семестру четвертого року підготовки (до 01 березня 2021 р.)

4 рік підготовки в аспірантурі (2016 рік зарахування):

–   з 07 по 18 вересня – звіти аспірантів четвертого року навчання (2016 р. зарахування) про виконання індивідуального плану роботи аспіранта

– у вересні 2020 року – підсумки підготовки в аспірантурі на засіданні вченої ради інституту/факультету.

Термін повернення контрольних примірників планів та витягу з протоколу засідання вченої ради інституту/факультету централізовано (заст. директорів/деканів з НР) до відділу аспірантури та докторантури до 30 вересня 2020 року включно.

У разі відсутності звіту аспіранта (або недостатнього виконання ним індивідуального плану)  рішення про відрахування з аспірантурі  на кожного аспіранта окремо до відділу аспірантури та докторантури до 30.09.2020р. подаються документи на відрахування з аспірантури

 Щодо конкурсу на отримання стипендії ім. М.С.Грушевського, Президента України, Кабінету Міністрів України

  1. Щорічно для аспірантів другого (третього) року навчання оголошується конкурс на отримання стипендії ім. М.С.Грушевського, Кабінету Міністрів України.

На здобуття іменних стипендій до відділу аспірантури та докторантури у встановлені терміни подаються наступні документи:

  1. Подання від факультету на ім’я проректора з навчальної  роботи;
  2. Витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про висунення кандидатури на конкурс на здобуття іменної стипендії;
  3. Список публікацій, наукових здобутків аспіранта за підписом зав. кафедри.

Терміни подання:

на стипендію ім.М.С. Грушевського- червень-серпень,

на стипендію Кабінету Міністрів України- листопад-грудень.

Кандидатури на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України необхідно розглянути на засіданні вченої ради інституту/факультету у листопаді 2020 р. та подати до відділу аспірантури та докторантури не пізніше 27 листопада 2020 р.